1 pasirinkta
Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba