1 pasirinkta
Dr. Jono Basanavi��iaus karo medicinos tarnyba