1 pasirinkta
Vilniaus atliek�� sistemos administratorius, Savivaldyb��s ��mon��