2302
Politikos analitikas (-ė)
Lietuvos mokslo taryba
Politikos analitikas (-ė)
Lietuvos mokslo taryba
Politikos analitikas (-ė)
Lietuvos mokslo taryba

Politikos analitikas (-ė)

Lietuvos mokslo taryba

Mielai į savo kolektyvą priimtume:

Politikos analitiką (-ę) Lietuvos mokslo tarybos vykdomo projekto "LINO biuro veikla" Lietuvos mokslo ryšių biure Briuselyje.

Terminuota sutartis iki projekto pabaigos, kuri numatyta 2029-03-31.

Tavo funkcijos ir atsakomybės bus:

 • rengti, sisteminti ir teikti informaciją Biuro vadovui apie tarptautinių MTI srities programų ir kitų mokslo srities iniciatyvų rengiamus kvietimus teikti paraiškas, planuojamus renginius ir galimybes juose dalyvauti, ES MTI srities politikos pokyčius bei kitas Lietuvos mokslininkų galimybes plėsti tarptautinį bendradarbiavimą;
 • tvarkyti Biuro interneto tinklapio ir atnaujinti kitų Biuro socialinių kanalų turinį;
 • organizuoti tikslinių ir (ar) teminių partnerių paieškos renginius, tikslines konsultacijas ir vizitus, skirtus pasirengti dalyvauti ES MTI srities programose ir kitose iniciatyvose, tikslinius vizitus ir (ar) stažuotes, skirtus susipažinti su ES ir kitų šalių MTI srities iniciatyvomis, naujovėmis ir aktualijomis bei užmegzti dalykinius ryšius, taip pat ataskaitinius renginius ir forumus, skirtus mokslo plėtotei, ir kitas Projekte numatytas išvykas;
 • padėti organizuoti Biuro veiklų pristatymo ir kitus tematinius renginius;
 • rengti medžiagą projekte numatytiems renginiams ir Biuro darbuotojų vizitams;
 • Biuro vadovui pavedus, atstovauti Biurą tarptautiniuose renginiuose;
 • tvarkyti Biuro raštvedybą;
 • organizuoti viešuosius pirkimus, reikalingus Projekto veikloms įgyvendinti;
 • padėti rengti Projekto leidinius;
 • dalintis informacija apie ES ir iš kitų šaltinių finansuojamas tarptautines programas;
 • padėti Lietuvos tyrėjams pristatyti jų vykdomus mokslinius tyrimus kitiems ES tyrėjams.

Mums svarbu, kad Tu:

 • turėtum aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (ne žemesnis nei magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėtum ne mažiau kaip dvejų metų darbo patirtį;
 • būtum susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, o taip pat ES teisės aktais, reglamentuojančiais MTI srities sistemą ir tarptautinius ryšius, su ES MTI srities programomis bei jų finansavimą ir dalyvavimą jose reglamentuojančiais ES teisės aktais;
 • gebėtum rengti analitinę ir viešinimui skirtą medžiagą MTI srities klausimais;
 • mokėtum savarankiškai planuoti savo veiklą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėtum tvarkyti dokumentus, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 • mokėtum dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėtum anglų kalbą C1 lygiu.

Mes siūlome:

• atlyginimą nuo 1700 eur (į rankas);
• galimybę pačiam nuspręsti kiek laiko dirbti kontaktiniu kiek nuotoliniu būdu;
• lankstų požiūrį į darbo ir šeiminių įsipareigojimų derinimą;
• profesionalius ir visada padėti pasirengusius kolegas.

Aplankyk mūsų Facebook puslapį: https://www.facebook.com/Lietuvosmokslotaryba
Lauksim Tavęs mūsų komandoje!


Kreipiantis dėl laisvos darbo pozicijos, Jūs sutinkate, kad duomenis esančius Jūsų gyvenimo aprašyme tvarkys Lietuvos mokslo taryba. Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi su įdarbinimu susijusios veiklos valdymo tikslu ir laikantis Asmens duomenų tvarkymo aprašo reikalavimų. Minėtą aprašą ir kitus su duomenų saugumu susijusius dokumentus galite rasti Lietuvos mokslo tarybos tinklapyje: https://lmt.lrv.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga/
Mėnesinis bruto atlyginimasBruto/mėn.  € 2856

Vietovė

  Vilnius, Vilniaus apskritis, Lietuva
  Gedimino pr. 3
 • Nuotolinio darbo galimybė

Laikas

 • Terminuota sutartis
 • Lankstus grafikas

Įgūdžiai

 Analizavimas Analitiniai įgūdžiai Projektų valdymas bendradarbiavimas Komandinis darbas MS office

Kalbos

 •  Anglų
Kontaktinis asmuo
Aurelija Lygnugarytė
8 676 16715
Lietuvos mokslo taryba (LMT) yra mokslo ir studijų politiką įgyvendinanti institucija, kuri atlieka ekspertinę ir patariamąją funkciją Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei studijų ir eksperimentinės plėtros klausimais.

LMT misija aktyviai dalyvauti formuojant mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų politiką ir, taikant organizacines bei finansines mokslinių tyrimų konkursinio finansavimo priemones, siekti, kad Lietuvos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų sistema būtų efektyvi ir atitiktų Lietuvos visuomenės lūkesčius bei globalius iššūkius.Įmonės tinklalapishttps://lmt.lrv.lt/lt/

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Personalo vadybininkas (-ė)
Lietpak, UAB
Vilnius
€ 1736 – 2104
Galioja iki: 2024.06.12
Verslo kontrolierius (-ė)
Lietuvos geležinkeliai, AB
Vilnius
€ 2550 – 3830
Galioja iki: 2024.05.29
STUDIJŲ KOKYBĖS VADYBININKAS (-Ė)
Europos humanitarinis universitetas, VšĮ
Vilnius
€ 2600 – 2800
Galioja iki: 2024.05.29
Financial Analyst
Amston klientas
Vilnius
€ 2500 – 4130
Galioja iki: 2024.06.06
Finansų kontrolierius (-ė)
People Link, UAB
Vilnius
€ 3300 – 4200
Galioja iki: 2024.06.16
Finansų analitikas (-ė) (GTC)
Geležinkelio tiesimo centras, UAB
Vilnius
€ 2155 – 3235
Galioja iki: 2024.06.15