698
Vyriausiasis (-ioji) prevencinės kontrolės specialistas (-ė)
Registrų centras, VĮ
Vyriausiasis (-ioji) prevencinės kontrolės specialistas (-ė)
Registrų centras, VĮ
Vyriausiasis (-ioji) prevencinės kontrolės specialistas (-ė)
Registrų centras, VĮ

Vyriausiasis (-ioji) prevencinės kontrolės specialistas (-ė)

Registrų centras, VĮ

Struktūrinis padalinys: Prevencijos departamento Tyrimų ir vidaus kontrolės skyrius
Darbo vieta: Studentų g. 39, Vilnius

Ieškome kolegos, kuris:

 • vykdys skyriui priskirtų procesų vadovo ir (ar) savininko pareigas;
 • pagal kompetenciją inicijuos vienodas metodikas, tvarkos aprašus, taisykles, instrukcijas ir kitus įmonės vidaus dokumentus, reglamentuojančius įmonės veiklą skyriaus kuruojamoje srityje ir, prireikus, teiks pastabas dėl netinkamo šiame papunktyje išvardytų dokumentų nuostatų taikymo;
 • pagal kompetenciją inicijuos sprendimų, susijusių su skyriui nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimu, priėmimą;
 • pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdys darbuotojų darbo pareigų ir kitų teisės pažeidimų tyrimą arba dalyvaus juos tiriant;
 • atliks korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, identifikuos ir vertins korupcijos ir kitų pažeidimų rizikas, nustatys rizikų valdymo priemones, rengs ataskaitas apie rizikų pokyčius bei valdymo priemonių įgyvendinimą;
 • atliks teisės aktų projektų antikorupcinius vertinimus;
 • pagal kompetenciją užtikrins arba pagal poreikį dalyvaus užtikrinant Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimą įmonėje, nagrinės ir administruos informaciją apie pažeidimus, gautą vidiniais pranešimų kanalais;
 • atliks darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir viešųjų ir privačių interesų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną;
 • rengs Korupcijos prevencijos politiką, ją įgyvendinančius tvarkos aprašus, korupcijos prevencijos veiksmų planą, pagal kompetenciją atliks jų įgyvendinimo koordinavimą ir priežiūrą;
 • Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka rengs ir atnaujins korupcijos prevencijos veiksmų planą ir pagal kompetenciją dalyvaus jį įgyvendinant;
 • teiks pasiūlymus skyriaus vadovui dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių diegimo ir įgyvendinimo;
 • atliks išankstinę įmonėje organizuojamų ir vykdomų viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę, taip pat prevencinę sutarčių vykdymo kontrolę įmonės generalinio direktoriaus nustatyta tvarka;
 • atstovaus įmonei visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, kai nagrinėjamos bylos ar sprendžiami klausimai, susiję su skyriaus veikla;
 • pagal skyriaus kompetenciją dalyvaus rengiant teisės aktų projektus ir teiks pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo, kontroliuos jų taikymą;
 • atstovaus įmonės interesams santykiuose su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis neperžengdamas kompetencijos ir įgaliojimų;
 • užtikrins tinkamą skyriaus vyriausiajam prevencinės kontrolės specialistui nukreiptų prašymų, pareiškimų, skundų nagrinėjimą.

Šioje pozicijoje mums svarbu:

 • aukštasis universitetinis arba jam prilygintas socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypčių grupės (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 2 metų bendra profesinio teisinio darbo patirtis korupcijos prevencijos arba teisės pažeidimų tyrimo ir (arba) nagrinėjimo arba prevencinės kontrolės, nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo srityse;
 • gebėjimas rengti vidaus ir išorės norminius teisės aktus (procesų aprašymus) šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse;
 • korupcijos prevencijos, teisės pažeidimų tyrimo ir nagrinėjimo, prevencinės kontrolės ir nacionalinio saugumo užtikrinimo principų ir teisės aktų bei standartų reikalavimų išmanymas;
 • Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas;
 • puikus gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • anglų kalbos mokėjimas B1 lygiu;
 • gebėjimas dirbti Microsoft Office programų paketu bei informacinių sistemų, būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas; 
 • teisės aktuose nustatytų reikalavimų, būtinų išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, atitikimas;
 • strateginis mąstymas, atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas, nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija.

Džiaugiamės galėdami pasiūlyti:

 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • darbo užmokestį nuo 2 187 Eur su mokesčiais (2 187 - 3 281 Eur su mokesčiais). Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties. Darbo užmokestis tik dalis atlygio. Papildomai uždirbsite kintamąją metinio atlygio dalį, priklausančią nuo Jūsų ir įmonės veiklos rezultatų. Taip pat mūsų darbuotojams teikiamos papildomos naudos: hibridinio darbo modelis, mokymai, papildomos atostogų dienos, sveikatos draudimas ir kt.
 
Informuojame, kad kandidatuodami Jūs pateikiate valstybės įmonei Registrų centrui savo asmens duomenis. Susipažinti, kaip tvarkome asmens duomenis galite įmonės Privatumo pranešime.

Kontaktai pasiteiravimui: el. p. cv@registrucentras.lt, tel. +370 667 14876.
Mėnesinis bruto atlyginimasBruto/mėn.  € 2187 - 3281

Vietovė

  Vilnius, Vilniaus apskritis, Lietuva
  Studentų g. 39, Vilnius

Laikas

 • Visa darbo diena

Įgūdžiai

 korupcijos prevencija kontrolė

Kalbos

 •  Anglų
 •  Lietuvių
Kontaktinis asmuo
Sigrida Krikščiūnaitė
+370 667 14876
Valstybės įmonė Registrų centras pažangios valstybės bei visuomenės partneris, pagrindinių nacionalinių duomenų tvarkytojas, kuriantis šiuolaikišką, pozityvų ir abipusiu bendradarbiavimu grįstą santykį su visuomene, verslu ir valstybe. Esame strateginė ir ypatinga organizacija čia gimsta ir veikia didžiosios valstybės informacinės sistemos, pagrindiniai Lietuvos registrai, kasdien apsilanko dešimtys tūkstančių klientų, o juos sutinka net 1600 mūsų darbuotojų.Įmonės tinklalapishttp://www.registrucentras.lt

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Medicinos auditorius
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos
Vilnius
€ 3121 – 3733
Galioja iki: 2024.05.29
Teisininkas (-ė)
Amston klientas
Vilnius
€ 3310 – 4600
Galioja iki: 2024.06.06
Veiklos analitikas (-ė)
Registrų centras, VĮ
Vilnius
€ 1918 – 2878
Galioja iki: 2024.06.14
Žmonių ir kultūros skyriaus Administravimo grupės vadovė (-as)
Valstybinių miškų urėdija, VĮ
Vilnius
€ 2790 – 3627
Galioja iki: 2024.06.04
Teisininkas (-ė)
Advokatų profesinė bendrija AVOCAD
Vilnius
€ 2000 – 3000
Galioja iki: 2024.05.30
Teisininkas (-ė)
AUGA
Vilnius
€ 2300 – 2600
Galioja iki: 2024.06.07