687
Informacinės visuomenės plėtros komitetas
Vyriausiasis programuotojas
Informacinės visuomenės plėtros komitetas

Ieškome komandos nario, kuris galėtų

 • dalyvauti planuojant ir kuriant Projekto "Duomenų valdymo modelio sukūrimas" Nr. 02-009-P-0001 metaduomenų standartą, programinės įrangos kūrimo procesą ir informacinių sistemų architektūrą;dalyvauti priimant sprendimus dėl programinių kodų tinkamumo, užtikrinti jo tinkamą testavimą pagal kibernetinio saugumo reikalavimus;
 • užtikrinti tinkamą programinio įrankio veikimą Projekto partnerių infrastruktūrose;
 • dalyvauti testuojant sukurtą programinę ir kt. įrangą ir vykdyti jos naudojimo kontrolę,teikti užduotis Projekto paslaugų teikėjams ir programuotojams;atlikti paslaugų teikėjų pateiktų rezultatų įvertinimą, teikti pastabas dėl rezultatų tinkamumo;dalyvauti vykdant Projekto tarpinių ir galutinių rezultatų peržiūrą ir derinimą;
 • teikti Projekto partneriams, paslaugų teikėjams ir kitiems suinteresuotiems asmenims su Projektu susijusią informaciją ir duomenis;
 • užtikrinti kuriamos programinės įrangos gerosios praktikos įgyvendinimą, tinkamą dokumentacijos parengimą ir programinės įrangos atitikimą NIS2 direktyvai;
 • pagal kompetencija dalyvauti Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro tobulinimo veiklose;dalyvauti rengiant technines specifikacijas ir kitus būtinus dokumentus viešiesiems pirkimams, skirtiems Projekto veikloms įgyvendinti;
 • Komiteto direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus atstovauti Projekte jo kompetencijai priskirtais klausimais;
 • atsakyti už savalaikį ir kokybišką priskirtų funkcijų vykdymą, Projekte priskirtų veiklų įgyvendinimą nustatytais terminais.

Įmonė siūlo

- įdomų, atsakingą darbą sparčiai besiplečiančioje ir dinamiškoje organizacijoje;
- draugišką, energingą kolektyvą, kolegų palaikymą;
- profesinį tobulėjimą;
- visas darbui reikalingas priemones;
- 3 d. per savaitę dirbti nuotoliniu būdu.

Reikalavimai

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų programavimo patirtį;
 • žinoti Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su valstybės informacinių sistemų kūrimu bei valdymu, valstybės informacinių išteklių vystymu, duomenų valdysena ir sąveikumo reikalavimais, elektroninių paslaugų teikimu, Informacinių technologijų taikymu valstybės valdymui bei šias veiklas reguliuojančius teisės aktus;
 • išmanyti technologijas ir galimybes jas naudoti duomenų ir metaduomenų gavybos, analizės, tvarkysenos poreikiams;
 • išmanyti metaduomenų standartus, DCAT-AP, metaduomenų valdysenos ir tvarkysenos, metaduomenų formavimo (rankiniu ir automatiniu būdais), jų gavybos, veiklos srities ir bendrų žodynų ir ontologijų teorijas, metodus, principus, priemones;
 • išmanyti duomenų saugos, etikos, pasiekiamumo, naudojimo, naudojimo reglamentavimo ir naudojimo kontrolės metodus bei principus, įskaitant duomenų licencijavimą;išmanyti su duomenų valdysena, tvarkysena ir naudojimu susijusias rizikas, gebėti kurti tinkams rizikų valdymo priemones;
 • išmanyti duomenų architektūrą, duomenų sistemas, standartus ir darbo procesus, gebėti juos apibrėžti, administruoti, dokumentuoti;išmanyti struktūruotų ir nestruktūruotų duomenų bei jų duomenų bazių bei saugyklų specifiką;gebėti suformuluoti ir dokumentuoti informacinių sistemų funkcinius ir technologinius reikalavimus projektuotojams ir programuotojams, atsižvelgiant į naudotojų veiklos poreikius bei remiantis duomenų principais ir architektūros reikalavimais;
 • išmanyti duomenų kokybės, saugumo, vientisumo užtikrinimo principus viso duomenų gyvavimo ciklo metu metodus bei technologijas (tiek technines, tiek organizacines);
 • išmanyti informacinių technologinių standartų diegimo principus, gebėti konsultuoti projektuotojus ir programuotojus, vykdyti standartų įgyvendinimo priežiūrą;
 • mokėti savarankiškai planuoti, racionaliai organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, analitiškai įvertinti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
Mėnesinis bruto atlyginimasBruto/mėn.  € 3412 - 6472

Papildoma informacija: Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Tavo pasiruošimo atlikti patikėtas funkcijas bei jau turimų kompetencijų.

Vietovė

  Vilnius, Vilniaus apskritis, Lietuva
  Konstitucijos pr. 15-89, Vilnius

Laikas

 • Visa darbo diena

Įgūdžiai

 MS Office MS Teams

Kalbos

 •  Anglų
 •  Lietuvių
Kontaktinis asmuo
Ieva Grigaitienė
+370 693 55 187
Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK) valstybinė įstaiga dalyvaujanti formuojant valstybės informacinių ir ryšių technologijų kūrimo Lietuvoje politiką ir koordinuojanti jos įgyvendinimą.

Įmonės tinklalapishttps://ivpk.lrv.lt/

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

IT projektų vadovas (-ė)
Perlas Network, UAB
Vilnius
€ 3200
Galioja iki: 2024.06.29
Talent Sourcer
Baltic Amadeus, UAB
Vilnius
€ 1400
Galioja iki: 2024.06.23
ERP ir procesų konsultantas (-ė)
Nordgain, UAB
Vilnius
€ 2300 – 3000
Galioja iki: 2024.07.07
Product Owner (RISE-1)
RSI Europe, UAB
Vilnius
€ 4200 – 6000
Galioja iki: 2024.06.20
Database Administrator
Nasdaq Vilnius Services, UAB
Vilnius
€ 3200 – 4000
Galioja iki: 2024.06.22
IT projektų vadovas (-ė)
People Link, UAB
Vilnius
€ 3300 – 3900
Galioja iki: 2024.06.30