JAUNESNYSIS TEISININKAS (-Ė) KORPORATYVINĖ TEISĖ (TERMINUOTA DARBO SUTARTIS)
JAUNESNYSIS TEISININKAS (-Ė) KORPORATYVINĖ TEISĖ (TERMINUOTA DARBO SUTARTIS)
JAUNESNYSIS TEISININKAS (-Ė) KORPORATYVINĖ TEISĖ (TERMINUOTA DARBO SUTARTIS)
Ignitis group
JAUNESNYSIS TEISININKAS (-Ė) KORPORATYVINĖ TEISĖ (TERMINUOTA DARBO SUTARTIS)
JAUNESNYSIS TEISININKAS (-Ė) KORPORATYVINĖ TEISĖ (TERMINUOTA DARBO SUTARTIS)

JAUNESNYSIS TEISININKAS (-Ė) KORPORATYVINĖ TEISĖ (TERMINUOTA DARBO SUTARTIS)Ignitis group

Ar nori tapti „Ignitis grupės paslaugų centras" dalimi?

Ieškome kolegos, kuris prisijungtų prie Korporatyvinės teisės komandos ir padėtų mums rūpintis ir užtikrinti aukščiausius korporatyvinio valdymo standartus. Jau eilę metų esame pripažįstami viena geriausiai valdomų įmonių grupių Lietuvoje. Vertiname atvirumą, partnerystė yra mūsų stiprybės ženklas, o atsakomybė padeda būti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Tau artima, kviečiame jungtis prie mūsų.

Tavo pagrindinės užduotys bus: 

 • Rengti valdymo ir priežiūros organų sprendimų projektus bei užtikrinti įmonių grupės valdymo ir priežiūros organų veiklos atitikimą Lietuvos Respublikos bei įmonių grupės ir atskirų jos įmonių vidaus teisės aktams;
 • Bendradarbiaujant su grupės įmonėmis rengti įmonių grupės mastu taikomus teisės aktus (politikas, gaires ir kt.) ir koordinuoti jų įgyvendinimą;
 • Užtikrinti įmonės veiklos teisėtumą bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą įmonėje bei įmonių grupėje;
 • Rengti ir derinti vidaus teisės aktus, vertinti kitų padalinių parengtų dokumentų projektus;
 • Rengti korporatyvinio valdymo srityje naudojamas sutartis bei sutartis su trečiaisiais asmenimis, užtikrinti sutarčių atitikimą teisės aktų reikalavimams;
 • Savo kompetencijos srityje konsultuoti įmonių grupės darbuotojus dėl išorės ir vidaus teisės aktų taikymo.
Tikimės, kad Tu:
 • Turi aukštąjį teisinį išsilavinimą;
 • Turi ne mažiau nei 2 metų darbo patirties įmonių teisės srityje;
 • Turi darbo patirties bendrovėje kuruojant didžiąją dalį teisės sričių (privalumas);
 • Išmanai korporatyvinio valdymo principus (privalumas);
 • Esi orientuotas į klientą, pasižymi proaktyvumu ir noru išspręsti įvairias situacijas;
 • Esi iniciatyvus, savarankiškas, orientuotas į rezultatą;
 • Gebi analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • Turi gerus anglų kalbos įgūdžius (žodžiu ir raštu);
 • Turi puikius darbo MS Office programa įgūdžius.
Prisijungus prie mūsų, Tu:
 • Patirsi, kokia energetika yra šiandien – moderni, inovatyvi ir dinamiška;
 • Turėsi visą laisvę imtis pokyčių ir prisidėti kuriant energetiškai sumanų pasaulį;
 • Išbandysi moderniausias technologijas, pamatysi, kaip gimsta inovacijos;
 • Dalyvausi vidinių ir išorinių mokymų programose, mokysiesi iš savo srities ekspertų;
 • Turėsi papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą/pensijos kaupimą, nuotolinį darbą, lankstų grafiką ir kt.).


Apie mus:

„Ignitis grupė" – tarptautinė energetikos bendrovė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją skirsto, tiekia ir teikia visas sumanios energetikos paslaugas. Grupės paslaugų centro tikslas – užtikrinti kokybiškų IT, viešųjų pirkimų, apskaitos, žmogiškųjų išteklių valdymo, teisinių, komunikacijos ir klientų aptarnavimo paslaugų teikimą „Ignitis grupės" įmonėms. Siūlydami klientui paprastus, bet sumanius ir lūkesčius išpildančius sprendimus siekiame būti ne tik paslaugų centru, bet ir patikimu verslo partneriu.

www.ignitisgrupe.lt