VERSLO ATSPARUMO SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)
VERSLO ATSPARUMO SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)
VERSLO ATSPARUMO SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)
Ignitis group
VERSLO ATSPARUMO SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)
VERSLO ATSPARUMO SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)

VERSLO ATSPARUMO SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)Ignitis group

Ar nori tapti „Energijos skirstymo operatorius" dalimi?

Ieškome kolegos, kuris vestų Verslo atsparumo skyriaus komandą ir padėtų jai rūpintis verslo rizikų, saugos ir atitikties procesais. Vertiname atvirumą, partnerystė yra mūsų stiprybės ženklas, o atsakomybė padeda būti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Tau artima, kviečiame jungtis prie mūsų.

Tavo pagrindinės užduotys bus:

 • užtikrinti įmonių grupės verslo atsparumo politikos taikymą Bendrovėje;
 • organizuoti ir užtikrinti tinkamus bei efektyvius verslo saugos, atitikties, rizikų valdymo ir veiklos tęstinumo procesus;
 • koordinuoti skyriaus veiklą, atsižvelgiant į Bendrovės ir įmonių grupės tikslus;
 • formuoti, motyvuoti, ugdyti bei vesti komandą siekiant ambicingų tikslų; 
 • kurti ir tobulinti Bendrovės vidaus tvarkas, reglamentus, instrukcijas, susijusias su Bendrovės verslo atsparumu bei ekonominių interesų gynimu, koordinuoti teisės aktų (politikų, gairių, pan.), susijusių su verslo saugos, atitikties ir verslo rizikos valdymo sritimis, rengimą;
 • sisteminti, analizuoti Bendrovės verslo saugos, atitikties ir verslo rizikos valdymo informaciją (antikorupcinės vadybos sistemos, rizikų vertinimo rezultatus, rodiklius, veiklos tęstinumo priemonių planus, veiklos tęstinumo planų testavimo rezultatus, incidentų registrą), periodiškai šią informaciją teikti Bendrovės valdybai bei stebėtojų tarybai;
 • įgyvendinti antikorupcines prevencines priemones ir antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimus Bendrovėje.
Tikimės, kad Tu:
 • Turėtum aukštąjį universitetinį (ne mažesnį kaip magistro) išsilavinimą;
 • Būtum įgijęs (-usi) 5 metų vadovavimo patirtį verslo / veiklos saugos srityje;
 • Puikiai išmanytum korupcijos prevencijos, viešųjų ir kitų pirkimų, atitikties, verslo rizikos valdymo, svarbių objektų fizinės apsaugos, darbo, administracinės ir baudžiamosios teisės aktus;
 • Turėtum visas reikiamas lyderystės savybes;
 • Laisvai kalbėtum ir rašytum anglų kalba;
 • Turėtum B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.


Būtų puiku, jei:

 • Turėtum darbo patirties viešojo saugumo, rizikų valdymo ir atitikties srityse;
 • Išmanytum energetikos sektorių.
Prisijungus prie mūsų, Tu:
 • Turėsi laisvę imtis pokyčių ir galimybę prisidėti prie tarptautinės, vienos didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse veiklos;
 • Kartu su profesionalia komanda imsiesi unikalių, tik šiam sektoriui būdingų, iššūkių;
 •  Ne tik matysi, kaip gimsta inovacijos, bet ir imsiesi pokyčių, taip savo žiniomis ir patirtimi prisidėdamas (-a) prie valstybei svarbių energetikos projektų;
 • Turėsi papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą/pensijos kaupimą, nuotolinį darbą, lankstų grafiką ir kt.).


Apie mus:

„Ignitis grupė" – tarptautinė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto ir teikia visas paslaugas, reikalingas energetiškai sumaniam pasauliui.

Viena iš jų, „Energijos skirstymo operatorius" (ESO) –  elektros ir dujų skirstymo bendrovė. ESO prižiūri skirstomuosius tinklus, juose diegia išmaniuosius sprendimus, rūpinasi jų gedimų šalinimu ir naujų klientų prijungimu –  kad tinklai veiktų patikimai ir efektyviai.

ESO taip pat yra garantinis elektros ir dujų tiekėjas, užtikrinantis nenutrūkstamą energijos tiekimą šalies vartotojams. Bendrovė rūpinasi daugiau nei 125 tūkst. km elektros oro ir kabelių linijų, eksploatuoja per 9 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių.

www.eso.lt