Gamybos vadovas
Gamybos vadovas
Balex Metal, UAB
Gamybos vadovas

Gamybos vadovasBalex Metal, UAB

Bendroji kompetencija
• Gamybos valdymas, planavimas, organizavimas, kontrolė ir ataskaitų rengimas siekiant užtikrinti efektyvią produkcijos gamybą per nustatytą laiką, neviršijant biudžeto ir laikantis standartų
• Gamybos procesų dokumentavimo, jų atitikties valdymui ir ir nuolatinio tobulinimo užtikrinimas
• Gamybos našumo didinimas, personalo ugdymas ir susijusių procesų bei funkcijų tobulinimas siekiant užtikrinti atitiktį bendriesiems pagrindiniams veiklos rodikliams (Key Performance Indicators, KPI) .

Pagrindinės pareigos:
• Gamybos proceso planavimas – gamybos plano įgyvendinimas, kontrolė ir derinimas atsižvelgiant į paklausą
• Ištekliai – išteklių planavimas, valdymas ir paskirstymas gamybos metu
• Medžiagos – planavimas ir valdymas siekiant įgyvendinti gamybos bei projekto tikslus ir užtikrinti atitiktį bendriesiems pagrindiniams veiklos rodikliams
• Sveikata ir sauga – darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimo procedūrų įgyvendinimas ir laikymasis
• Kokybė – kokybės standartų nustatymas ir stebėsena, kokybės kontrolės ir stebėjimo programų diegimas bei vykdymas siekiant įgyvendinti kokybės užtikrinimo tikslus. Gamybos ir kokybės kontrolės analizė problemų aptikimo ir šalinimo tikslais.
• Reikalingi bendravimo anglų kalba įgūdžiai

Reikalavimai:
• Sėkminga patirtis gamybos vadovo pozicijoje
• Gili patirtis diegiant kokybės standartus bei gamybos procesų valdymo sistemas
• Puikūs komandos valdymo, motyvavimo, užduočių delegavimo bei kontrolės įgūdžiai ir patirtis
• Kaštų optimizavimo, gamybos planavimo, užsakymų gamybai valdymo bei gamybos procesų pralaidumo valdymo patirtis
• Profesinės anglų kalbos įgūdžiai

Siulome:
• Aukšto lygmens vadovo poziciją modernioje gamybos įmonėje
• Darnią ir motyvuotą patyrusių kolegų komandą
• Motyvuojančią atlygio sistemą, mokymus, konferencijas bei kt. pridėtines vertes