Viešųjų pirkimų ir projektų administravimo vadybininkas
Viešųjų pirkimų ir projektų administravimo vadybininkas
Viešųjų pirkimų ir projektų administravimo vadybininkas
ALPHA CONSULTANTS
Viešųjų pirkimų ir projektų administravimo vadybininkas
Viešųjų pirkimų ir projektų administravimo vadybininkas

Viešųjų pirkimų ir projektų administravimo vadybininkasALPHA CONSULTANTS

Darbo pobūdis:

Organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus, vadovaujantis viešųjų pirkimų sritį reglamentuojančiais teisės aktais, koordinuoti prekių, paslaugų ar darbų įsigijimą, siekti efektyvaus ir racionalaus bei tinkamo, teisėto pirkimams skirtų lėšų panaudojimo, atlikti kitus veiksmus, susijusius su Skyriaus funkcijų vykdymu ir uždavinių įgyvendinimu viešųjų pirkimų srityje. Taip pat rengti arba organizuoti ES investicinių projektų parengimą, vykdymą arba koordinuoti projektų įgyvendinimą (administravimą), vadovaujantis projektų rengimo ir administravimo sritį reglamentuojančiais teisės aktais, siekiant efektyvaus ir racionalaus bei tinkamo, teisėto projekto veiklų vykdymo ir lėšų panaudojimo, atlikti kitus veiksmus, susijusius su Skyriaus funkcijų vykdymu ir uždavinių įgyvendinimu projektų administravimo srityje.

Reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį viešųjų pirkimų ir ES projektų administravimo srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, ES projektų rengimą ir administravimą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, įmonių valdymą, aplinkosaugą, atliekų tvarkymą, darbo santykius, teisėkūrą, dokumentų valdymą, projektų įgyvendinimo kontrolės ir priežiūros institucijų teisės aktus, kitus teisės aktus pagal Skyriaus kompetenciją, ir mokėti juos taikyti savo darbe;
 • mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą ne žemesniu kaip trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu pagal LR Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. Nutarimą Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618);
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti ir laiku bei kokybiškai atlikti savo darbą;
  mokėti dirbti MS Office kompiuterinės programos paketu;
 • gebėti rasti, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Kokybės vadybininkas
ALPHA CONSULTANTS
Klaipėda
€ 1136 – 1576
Galiojimo pabaiga: 2021.12.10
Kontrolierius (-ė)
UAB koncernas "ACHEMOS GRUPĖ"
Klaipėda
€ 2500
Galiojimo pabaiga: 2021.12.12
Biuro vadovas (-ė)
Smart Continent LT, UAB
Vilnius
€ 1725
Galiojimo pabaiga: 2021.12.09