Duomenų teisininkas (-ė)
Duomenų teisininkas (-ė)
Lietuvos statistikos departamentas
Duomenų teisininkas (-ė)

Duomenų teisininkas (-ė)Lietuvos statistikos departamentas

Paskirtis ir pagrindinės funkcijos:

Paskirtis: įgyvendinti duomenų apsaugos priemones, rengti duomenų gavimo/teikimo sutartis ir su duomenų valdymu susijusius teisės aktus, konsultuoti vidaus ir išorės naudotojus duomenų naudojimo klausimais.

Pagrindinės funkcijos:
• bendradarbiaudamas su Duomenų apsaugos pareigūnu (DAP), įgyvendina Duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nuostatas Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas);
• konsultuoja departamento darbuotojus duomenų apsaugos teisės klausimais ir skatina jų informuotumo didinimą, padeda organizuojant darbuotojų mokymus duomenų apsaugos temomis;
• bendradarbiaudamas su DAP, stebi kaip departamente laikomasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teikia savo pastabas ir pasiūlymus dėl duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų užtikrinimo;
• prisideda prie departamente atliekamų poveikio duomenų̨ apsaugai vertinimų;
• dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje nagrinėjant visus su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus;
• dalyvauja rengiant arba pats rengia atsakymus į gautus raštus, prašymus, skundus, teisės aktų projektus;
• dalyvauja derinant departamento sutarčių su duomenų tvarkytojais, duomenų gavėjais ir kitais asmenimis projektus;
• tvarko asmens duomenų tvarkymo departamente veiklos įrašus;
• prisideda prie duomenų apsaugos kultūros vystymo departamente.

Reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą (teisės magistro laipsnis būtų privalumas);
2. turėti ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį dirbant su asmens duomenų apsauga;
3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
4. išmanyti duomenų apsaugos reglamentą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. 

Įmonė siūlo:

1. galimybę pusę darbo laiko dirbti per nuotolį;
2. 1600-2800 EUR (neatskaičius mokesčių), darbo užmokestį, priklausomai nuo išsilavinimo, darbo patirties, žinių ir kompetencijų;
3. įgyti patirties asmens duomenų apsaugos srityje.

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

KVIEČIAME PERSONALO SPECIALISTUS (-ES)
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas
Vilnius
€ 1927.76
Galiojimo pabaiga: 2021.12.10
EKSPERTAS (-Ė) – TEISĖS KONSULTANTAS (-Ė)
Asociacija Lietuvos antstolių rūmai
Vilnius
€ 1700 – 2200
Galiojimo pabaiga: 2021.12.12
Dokumentų administratorius (-ė)
TURTO BANKAS, VĮ
Vilnius
€ 1225 – 1764
Galiojimo pabaiga: 2021.12.17