Studijų koordinatorius (-ė) Medicinos fakultete
Studijų koordinatorius (-ė) Medicinos fakultete
Vilniaus universitetas
Studijų koordinatorius (-ė) Medicinos fakultete

Studijų koordinatorius (-ė) Medicinos fakulteteVilniaus universitetas

Darbo pobūdis

• Vientisųjų studijų programų studentų ir klausytojų studijų administravimas bei studijų duomenų Vilniaus universiteto studentų informacinėje sistemoje tvarkymas;
• Vientisųjų studijų programų studentų studijų baigimo proceso organizavimas ir administravimas;
• Pagal poreikį vientisųjų studijų programų studijų duomenų apibendrinimo studijų skyriaus vadovui teikimas;
• Su studijų programų įgyvendinimu susijusio teisinio reguliavimo pokyčių stebėsena, su Padalinio kompetencija susijusių teisės aktų pakeitimų ir naujų teisės aktų projektų rengimas;
• Su studijų programų įgyvendinimu susijusių fizinių ir juridinių asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimas, atsakymų į juos rengimas, pasiūlymų dėl priemonių nurodytiems ar rastiems pažeidimams bei trūkumams šalinti teikimas;
• Norminės bei metodinės medžiagos, reikalingos funkcijoms atlikti, kaupimas, sisteminimas ir nagrinėjimas;
• Vadovų pavedimų, susijusių su Darbuotojo darbo funkcijomis bei Padalinio veiklos tikslų, uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu, vykdymas.

Tikimės, kad Jūs

• Turite aukštąjį išsilavinimą;
• Puikiai mokate valstybinę kalbą bei anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;
• Išmanote raštvedybos pagrindus bei gebate dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterio raštingumo reikalavimus;
• Gebate savarankiškai spręsti su darbu susietas užduotis;
• Esate atsakingas, kruopštus, atviras naujovėms bei pokyčiams, turite puikius bendravimo ir
ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Mes Jums siūlome

• Įdomų bei atsakingą darbą didžiausiame Lietuvos universitete;
• Galimybę realizuoti savo žinias ir įgūdžius bei tobulinti profesinę kompetenciją;
• Atvirą naujoms idėjoms aplinką.

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Personalo specialistas (-ė)
Vilniaus universitetas
Vilnius
€ 1100 – 1350
Galiojimo pabaiga: 2021.10.19
Biuro administratorius (-ė)
VšĮ Demokratinė mokykla
Vilnius
€ 1070 – 1330
Galiojimo pabaiga: 2021.10.29
Studijų koordinatorius (-ė)
People Link, UAB
Vilnius
€ 1750 – 2455
Galiojimo pabaiga: 2021.10.23