DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS (-Ė)
DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS (-Ė)
GENERAL FINANCING BANKAS
DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS (-Ė)

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS (-Ė)GENERAL FINANCING BANKAS

Ieškome kolegos, kuris prisidėtų apsaugant Banko tvarkomus asmens duomenis – padėtų tobulinti atitikties asmens duomenų tvarkymą bei privatumą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams lygį, prisidėtų prie vidinių procesų tobulinimo, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir kitų klausimų sprendimo, kiek tai susiję su asmens duomenimis.


Darbo pobūdis ir pozicija:

 • Banko veiklos atitikties asmens duomenų tvarkymą bei privatumą reglamentuojančių teisės aktams užtikrinimas;
 • Banko veiklos procesų vertinimas asmens duomenų tvarkymo tinkamumo atžvilgiu, aktyvus dalyvavimas tobulinant procesus bei kuriant naujus produktus;
 • Banko asmens duomenų apsaugos rizikos valdymas;
 • Darbuotojų edukacija ir konsultavimas asmens duomenų tvarkymo klausimais;
 • Reikalavimų duomenų tvarkytojams nustatymas, sutartinių nuostatų rengimas ir derinimas bei reikalavimų įgyvendinimo stebėsena (auditas);
 • Asmens duomenų tvarkymo dokumentacijos (procedūrų, veiklos įrašų) rengimas;
 • Poveikio duomenų apsaugai vertinimų, balanso testų organizavimas ir koordinavimas;
 • Duomenų subjektų prašymų įgyvendinimas;
 • Dalyvavimas / konsultavimas asmens duomenų apsaugos pažeidimo atveju;
 • Dalyvavimas įgyvendinant organizacines ir technines saugumo priemones;
 • Bendravimas su priežiūros institucija;
 • Asmens duomenų tvarkymo būklės, atliktų užduočių pristatymas Banko vadovybei ir kitiems atsakingiems asmenims;
 • Pagalba ir konsultacijos kitiems Banko struktūriniams padaliniams, išvadų ir pasiūlymų teikimas;
 • Asmens duomenų apsaugos gerosios praktikos, rekomendacijų, išaiškinimų, priežiūros institucijų sprendimų stebėsena ir analizavimas.

Ko tikimės iš būsimo kolegos:

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas, pirmenybė teikiama išsilavinimui teisės srityje, tačiau nebūtinai, jei kompetencija dengiama turima patirtimi ir sertifikatais;
 • 3 metų duomenų apsaugos srities darbo patirtis;
 • Sertifikatų, patvirtinančių asmens duomenų apsaugos srities žinias, turėjimas būtų privalumas;
 • Asmens duomenų tvarkymo praktikų, organizacinių ir techninių saugumo priemonių žinios;
 • Komandinis požiūris į darbą;
 • Gebėjimas analizuoti ir sisteminti informaciją, teikti išvadas, argumentuoti;
 • Puikūs anglų kalbos įgūdžiai žodžiu ir raštu (būtina).

Tapusiems komandos dalimi siūlome:

 • Įvedimo programa naujam kolegai;
 • Kvalifikacijos kėlimo galimybes (seminarai, konferencijos, kursai);
 • 24 kasmetinių atostogų dienas bei papildomas poilsio dienas (gimimo dienos proga ar negalavimo atveju);
 • Sveikatos bei nelaimingų atsitikimų draudimus;
 • Terminuota darbo sutartis;
 • Lankstų nuotolinį darbą (kviečiant bent 25 proc. laiko praleisti ofise), kai tai įmanoma ir absoliutų nuotolinį darbą, kai tai privaloma.

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Teisininkas (-ė)
Tiltų statybos UAB "Tilsta"
Vilnius
€ 2000 – 4800
Galiojimo pabaiga: 2021.12.08
Gamybos vadovas
ALPHA CONSULTANTS
Klaipėda
€ 2640 – 4132
Galiojimo pabaiga: 2021.12.09
Kontrolierius (-ė)
UAB koncernas "ACHEMOS GRUPĖ"
Klaipėda
€ 2500
Galiojimo pabaiga: 2021.12.12