Skyriaus vadovas I Technologijų skyrius
Skyriaus vadovas I Technologijų skyrius
Skyriaus vadovas I Technologijų skyrius
CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA VŠĮ
Skyriaus vadovas I Technologijų skyrius
Skyriaus vadovas I Technologijų skyrius

Skyriaus vadovas I Technologijų skyriusCENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA VŠĮ

Į savo komandą kviečiame vadovą, kuris užtikrins CPVA darbuotojų aprūpinimą būtinomis IRT priemonėmis, koordinuos ir prižiūrės saugos politikos įgyvendinimą IRT infrastruktūroje bei informacinėse sistemose. Jam patikėsime nuolatinį vidaus tvarkų, procedūrų tobulinimą ir procesų optimizavimą, savo komandos sutelkimą siekiant bendrų rezultatų ir vieningos padalinio taikomos praktikos formavimą.

Ieškome komandos nario, kuris norėtų ir galėtų:

 • užtikrinti sklandų IRT infrastruktūros bei IS darbą, priežiūrą, atnaujinimą ir plėtrą;
 • inicijuoti, kurti ir optimizuoti IRT priemonių valdymui skirtas vidaus tvarkas ir praktikas;
 • koordinuoti naujos CPVA taikomosios programinės įrangos kūrimo bei esamos tobulinimo projektus;
 • atlikti teisės aktuose nustatytas informacinės sistemos saugos įgaliotinio funkcijas, užtikrinant CPVA elektroninės informacijos saugumą ir vientisumą;
 • rengti metinius IRT priemonių pirkimų planus ir užtikrinti planuose numatytų viešųjų pirkimų organizavimą ir sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • efektyviai ir strategiškai planuoti, koordinuoti padalinio veiklą: užtikrinti strateginių padalinio tikslų ir rodiklių įgyvendinimą, aktyviai dalyvauti darbuotojų planavimo, pritraukimo, įdarbinimo, ugdymo veiklose;
 • kurti ir palaikyti konstruktyvius dalykinius santykius su atsakingomis bei suinteresuotomis institucijomis, savo kompetencijos ribose atstovauti agentūros interesams.

Tam, kad Tau sektųsi, prireiks:

 • aukštojo arba jam prilygintino išsilavinimo;
 • bent 4 metų patirties IRT srityje;
 • vadovaujamo darbo patirties (veiklos planavimo, organizavimo ir priežiūros, veiklos rezultatų vertinimo, žmogiškųjų išteklių valdymo);
 • išmanyti IRT infrastruktūrų (angl. Enterprise Infrastructure), techninės įrangos (tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, duomenų perdavimo tinklų, ugniasienių, saugos ir kitos techninės įrangos) bei sisteminės programinės įrangos (operacinių sistemų, virtualizacijos platformų, duomenų bazių valdymo sistemų, infrastruktūros stebėsenos įrankių ir kitos sisteminės programinės įrangos) planavimo, diegimo, integravimo, valdymo, administravimo, priežiūros ir plėtros principus, metodus bei technologijas;
 • išmanyti aukšto patikimumo IRT infrastruktūrų (angl. Enterprise Infrastructure) bei IS saugumo ir duomenų vientisumo užtikrinimo principus, metodus bei technologijas;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų organizavimo principus bei pareigybei aktualius Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktus ir specialiuosius reikalavimus;
 • išmanyti IRT paslaugų valdymo gerąsias praktikas (ITIL, COBIT arba lygiavertes) bei projektų valdymo metodikų (PMP, PRINCE2, AGILE arba lygiavertes) principus;
 • itin gerų anglų kalbos žinių: gebėjimo skaityti ir suprasti taikomus reglamentus, direktyvas anglų kalba, taip pat patirties šia kalba darant pristatymus apie darbą, bendraujant su užsienio delegacijomis ir pan.

Mes tikimės, kad Tu esi ryžtingas ir noriai imiesi inicijuoti pokyčius, esi tikras lyderis, suburiantis ir motyvuojantis komandą bei noriai besidalinantis savo žiniomis ir įžvalgomis. Šiame darbe prireiks Tavo analitinio mąstymo, gebėjimo objektyviai vertinti aplinkybes ir situacijas, priimti optimalius ir organizacijai geriausius sprendimus tam, kad visi kartu pasiektume užsibrėžtų tikslų ir rezultatų.

Prisijunk ir padėk mums tobulėti dar sparčiau!

Tavo būsima vadovė yra Jolanta Kačinskaitė, tel. (8 5) 2107470.

Mūsų siūlomas darbo užmokestis yra nuo 3000 iki 3500 eurų (su mokesčiais). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Tavo pasiruošimo atlikti patikėtas funkcijas bei jau turimų kompetencijų.

Visus reikiamus dokumentus (CV, asmens tapatybę bei įgytą išsilavinimą įrodančių dokumentų el. kopijas) iki lapkričio 9 dienos pateik VTD interneto svetainėje (daugiau informacijos apie dokumentų pateikimą rasi čia). Dokumentų pateikimo terminas gali būti pratęstas iki lapkričio 15 dienos, jei turėsime klausimų apie Tavo įgytą patirtį - tokiu atveju prašysime patikslinti pateiktus dokumentus. Pretendentų, kurie atitiks kvalifikacijos reikalavimus, laukia testas žodžiu (pokalbis).

Jei turi klausimų, skambink tel. 8 659 10573 mūsų atrankų vadybininkei Aistei Matuliauskienei.

Kodėl CPVA?

Nes mes esame daugiau nei 300 talentų subūrusi komanda ir kasdien dirbame, kad viešosios investicijos Lietuvai būtų naudingos ir valdomos atsakingai. Išmanome savo darbą ir turime sukaupę 18 metų projektų valdymo patirtį bei vertiname mums patikėtą atsakomybę ir stengiamės, kad būtume naudingi Lietuvai ir prisidėtume prie jos gerovės kūrimo.

Informacija kandidatams: konfidencialumą garantuojame.

Kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateikiate Centrinei projektų valdymo agentūrai savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Asmens duomenų tvarkymo Centrinėje projektų valdymo agentūroje tvarkos aprašo reikalavimų. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Asmens duomenų tvarkymo Centrinėje projektų valdymo agentūroje tvarkos apraše.

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

SENIOR PROJECT MANAGER
DPD Lietuva, UAB
Vilnius
€ 3000 – 4000
Galiojimo pabaiga: 2021.12.13
IT skyriaus vadovas (-ė)
People Link, UAB
Vilnius
€ 4132 – 5289
Galiojimo pabaiga: 2021.12.24
Direktorius (-ė)
Lietuvos bankas
Vilnius
€ 4708 – 7061
Galiojimo pabaiga: 2021.11.30