Projektų vadovas (-ė) Veiklos efektyvume
Projektų vadovas (-ė) Veiklos efektyvume
Projektų vadovas (-ė) Veiklos efektyvume
Lietuvos geležinkeliai, AB
Projektų vadovas (-ė) Veiklos efektyvume
Projektų vadovas (-ė) Veiklos efektyvume

Projektų vadovas (-ė) Veiklos efektyvumeLietuvos geležinkeliai, AB

Pozicijos aprašymas

Rengia AB „LTG Infra“ ilgalaikę strategiją ir kitus strateginio planavimo dokumentus: renka informaciją, organizuoja strategines sesijas, užtikrina strateginio planavimo dokumentų kokybę, teikia juos tvirtinti ir vykdo jų įgyvendinimo stebėseną
Siūlo veiklos efektyvumo priemones ir rengia veiklos efektyvumo didinimo planus, juos derina ir teikia tvirtinti, vykdo veiklos efektyvumo didinimo planų įgyvendinimo stebėseną
Dalyvauja AB „LTG Infra“ vidinės ir išorinės komunikacijos procesuose: rengiant informaciją, organizuojant renginius ir repreztuojant AB "LTG Infra"
Koordinuoja AB „LTG Infra“ rizikų valdymą, teikia pagalbą rizikų savininkams, rengia ir apibendrina informaciją apie rizikų valdymą
Dalyvauja AB „LTG Infra“ metinių tikslų nustatymo procese, vykdo metinių tikslų įgyvendinimo stebėseną
Dalyvauja AB „LTG Infra“ pagrindinių veiklos rodiklių stebėsenos procese: rengia ir apibendrina informaciją, diegia skaitmenines priemones pagrindinių veiklos rodiklių stebėsenai
Atstovauja AB „LTG Infra“ interesus tarptautinėse organizacijose

Jūsų kompetencijos ir patirtis

Gebate analizuoti didelius kiekius informacijos, išskirti svarbiausią informaciją ir rengti išvadas
Gebate aiškiai dėstyti savo mintis žodžiu ir raštu, aiškiai komunikuoti, įtikinti
Esate iniciatyvus, savarankiškas ir atsakingas, turite veiklos planavimo ir organizavimo įgūdžių, orientuojatės į rezultatą
Esate lankstus, gebate suderinti skirtingus interesus (turite derybinių įgūdžių)
Esate pozityvus, gebate identifikuoti problemas ir ieškoti sprendimų
Aukštasis išsilavinimas
Ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis strateginio planavimo, teisės, ekonomikos, projektų valdymo ar tarptautinių santykių srityje
Pagrindinių veiklos rodiklių ir jų nustatymo principų išmanymas
Tarptautinių organizacijų veiklos principų išmanymas
Geležinkelių transporto veiklą reglamentuojančių nacionalinių, tarptautinių ir Europos Sąjungos teisės aktų išmanymas
Sklandi lietuvių kalba, geri anglų kalbos įgūdžiai
Puikūs darbo pagrindinėmis MS Office (įskaitant Office365) programomis įgūdžiai

LTG pasiūlymas darbuotojams

Tapti vienos didžiausių Lietuvos bendrovių komandos dalimi
Dinamišką darbą įmonės pokyčių laikotarpiu, kai atsiveria galimybės prisidėti prie bendrovės veiklos gerinimo
Profesionalių iššūkių kupiną kasdienybę, dalyvavimą įvairių projektų įgyvendinime, saviraiškos galimybes
Komandišką atmosferą, asmeninį ir profesinį tobulėjimą, mokymus ir kvalifikacijos kėlimą
Maži džiaugsmai – savanoriškas sveikatos draudimas
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Na ir žinoma, nemokamas keliones traukiniais visoje Lietuvoje

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Projektų vadovas (-ė)
Mediacom
Vilnius
€ 2400 – 3500
Galiojimo pabaiga: 2022.01.29
Projektų vadovas (-ė)
Lietuvos geležinkeliai, AB
Vilnius
€ 1625 – 2495
Galiojimo pabaiga: 2022.02.13
Projektų vadovas (-ė)
Lietuvos geležinkeliai, AB
Vilnius
€ 1880 – 2770
Galiojimo pabaiga: 2022.01.21