253
Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėjas (-a) - vyr. buhalteris (-ė)
Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėjas (-a) - vyr. buhalteris (-ė)
Atranka360°
Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėjas (-a) - vyr. buhalteris (-ė)

Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėjas (-a) - vyr. buhalteris (-ė)Atranka360°

Būsite atsakingi už:

- ūkinių ir finansinių operacijų apskaitos teisėtumo užtikrinimą;
- mokestinių, finansinių ir kitų ataskaitų rengimą, pateikimą valstybinėms ir finansų institucijoms;
- mėnesinių ir metinių ataskaitų rengimą ir teikimą įstaigos vadovui, LR Kultūros ministerijai;
- darbo užmokesčio ir su tuo susijusių išmokų bei mokesčių skaičiavimą, kontrolę;
- kitas su buhalterine apskaita ir įmonės finansais susijusias užduotis.

Mes tikimės, kad Jūs:

- esate įgijęs (-usi) ekonominį, finansinį ar buhalterinį ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
- turite ne mažesnę nei 2 metų profesinę darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;
- išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimą, deklaravimą, administravimą, kontrolę bei buhalterinę apskaitą. Išmanote Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
- mokate dirbti viešojo sektoriaus biudžetinių įstaigų finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema VBAMS/FVAIS (biudžeto planavimas, sąmatų koregavimas, ataskaitų formavimas, pirminių apskaitos dokumentų suvedimas, mokėjimo paraiškų formavimas), bei viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS), mokate rengti ir teikti metines finansines ataskaitas, gebate dirbti kompiuterine buhalterinės apskaitos programa STEKAS;
- gebate formuoti ir įgyvendinti apskaitos politiką, kontroliuoti ir užtikrinti teatro buhalterinės apskaitos veiklos atitikimą galiojančioms teisės aktų nuostatoms ir viešojo sektoriaus įstaigų buhalterinei apskaitai keliamiems reikalavimams;
- gebate kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti duomenis, objektyviai ir operatyviai priimti reikiamus sprendimus, rengti pagrįstas išvadas, teikti pasiūlymus veiklos tobulinimui;
- gebate organizuoti ir kontroliuoti pavaldžių darbuotojų darbus.

Įmonė siūlo:

- darbo vietą pačioje Vilniaus senamiesčio širdyje;
- stabilumą su visomis socialinėmis garantijomis;
- galimybę matyti geriausius repertuaro spektaklius.

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Finansų kontrolierius
Alliance for Recruitment
Vilnius
€ 2700
Galiojimo pabaiga: 2022.05.26
Vyresnysis Buhalteris (-ė)
City Service, UAB
Vilnius
€ 2104 – 2630
Galiojimo pabaiga: 2022.05.25
Accountant
PLAY
Vilnius
€ 2800 – 3500
Galiojimo pabaiga: 2022.05.23
GENERAL LEDGER ACCOUNTANT
Amston klientas
Vilnius
€ 2100 – 3500
Galiojimo pabaiga: 2022.06.10
Buhalteris (-ė)
FRANMAX, UAB
Vilnius
€ 2100
Galiojimo pabaiga: 2022.05.25
Finansinės atskaitomybės analitikas
Lietuvos draudimas, AB
Vilnius
€ 2000
Galiojimo pabaiga: 2022.06.01