1282
Nepriklausomas VIPA valdybos narys (-ė)
Nepriklausomas VIPA valdybos narys (-ė)
Nepriklausomas VIPA valdybos narys (-ė)
HILL International Baltic, UAB
Nepriklausomas VIPA valdybos narys (-ė)
Nepriklausomas VIPA valdybos narys (-ė)

Nepriklausomas VIPA valdybos narys (-ė)HILL International Baltic, UAB

Apie įmonę

Mūsų klientas - UAB "Viešųjų investicijų plėtros agentūra" (www.vipa.lt) skelbia nepriklausomų valdybos narių atranką. Kviečiami prisijungti 3 nepriklausomi (-os) valdybos nariai (-ės) (rizikų valdymo, finansinių priemonių steigimo ir valdymo, korporatyvinio valdymo ir organizacinių pokyčių įgyvendinimo srityse).

Valdybos funkcijos ir įgaliojimai nurodyti bendrovės įstatuose: https://www.vipa.lt/wp-content/uploads/2021/09/VIPA_istatai.2021.08.09.pdf

Bendrieji reikalavimai

 1. Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas.
 2. Darbo patirtis finansų ar panašaus pobūdžio institucijose.
 3. Kandidatui (-ei) neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas.
 4. Ne mažesnė, nei 4 metų darbo patirtis vadovo (-ės) pozicijoje.
 5. Per pastaruosius 5 metus kandidatas (-ė) nėra atšauktas (-a) iš juridinio asmens organo dėl netinkamo pareigų vykdymo.
 6. Kandidatas (-ė) nėra susijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario (-ės) pareigas kiltų interesų konfliktas.

Rizikų valdymo srities nepriklausomas (-a) valdybos narys (-ė)

 1. Darbo patirtis informacinių sistemų diegimo, veikimo priežiūros ir atnaujinimo, rizikų identifikavimo bei valdymo srityse.
 2. Procesų standartizavimo ir (ar) skaitmenizavimo pokyčių įgyvendinimo, rizikų valdymo principų finansų sektoriuje išmanymas.
 3. Ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtis susijusiose srityse.
 4. Anglų kalbos pažengusio vartotojo (B2) lygiu mokėjimas.

Fondų / finansinių priemonių steigimo ir valdymo nepriklausomas (-a) valdybos narys (-ė)

 1. Darbo patirtis fondų steigimo; finansinių priemonių kūrimo, administravimo ir valdymo srityse.
 2. Darbo patirtis kapitalo investavimo bei valdymo, infrastuktūros projektų finansavimo bei investavimo ir/ar kitų tiesioginių užsienio investicijų srityse.
 3. Ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtis susijusiose srityse.
 4. Anglų kalbos pažengusio vartotojo (B2) lygiu mokėjimas.

Korporatyvinio valdymo ir organizacinių pokyčių įgyvendinimo nepriklausomas (-a) valdybos narys (-ė)

 1. Korporatyvinio valdymo, teisės ir/ar atitikties užtikrinimo (ang. compliance) darbo patirtis.
 2. Žmogiškųjų išteklių valdymo ir/ar organizacinių, veiklos ir (ar) struktūrinių pokyčių įgyvendinimo darbo patirtis.
 3. Ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtis susijusiose srityse.
 4. Anglų kalbos pažengusio vartotojo (B2) lygiu mokėjimas.

Papildomai bus vertinami šie kandidatų (-čių) privalumai:

 • darbo patirtis Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų ir (arba) valstybės lėšomis finansuojamų programų/finansinių priemonių administravimo ir (arba) įgyvendinimo srityje.
 • darbo patirtis Europos Sąjungos ar tarptautinėse finansų, bankininkystės, ar panašaus pobūdžio finansų sektoriaus institucijose.
 • Viešojo sektoriaus veiklos bei viešosios infrastruktūros išmanymas.
 • Teisės aktų reglamentuojančių nacionalinių plėtros įstaigų (NPĮ) valdymo ir veiklos principų, reguliavimo išmanymas Europos Sąjungos ir nacionaliniu lygiu.

Nepriklausomumo reikalavimai

 1. Kandidatas (-ė) turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens, valstybės tarnautojas (-s) ar darbuotojas (-s) ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs (-jusi) tokių pareigų.
 2. Kandidatas (-ė) turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens vadovas (-ė) ar darbuotojas (-a) ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs (-jusi) tokių pareigų ir negavęs (-usi) atlygio iš tos įmonės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario (-ės) pareigas.
 3. Kandidatas (-ė) neturi būti įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens dalyvis (-ė), šių juridinių asmenų dalyvių atstovas (-ė).
 4. Kandidatas (-ė) neturi turėti reikšmingų verslo ryšių su ta įmone, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis (-ė) ar vadovas (-ė). Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario (-ės) pareigas.
 5. Kandidatas (-ė) paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu (-e), dalyviu (-e), vadovu (-e), kolegialaus organo nariu (-e) arba darbuotoju (-a).
 6. Kandidatas (-ė) turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, kolegialaus organo nariu (-e) ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario (-ės) pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas (-ė) būtų skiriamas (-a), pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario (-ės) pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas.
 7. Kandidatas (-ė) turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) to paties atranką inicijuojančio subjekto valdomų įmonių kolegialių organų nariu (-e).

Kandidatai (-ės) turės pateikti šiuos dokumentus:

 1. Paraišką dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją (https://www.vipa.lt/wp-content/uploads/2021/05/saziningumo_deklaracija.docx).
 2. Gyvenimo aprašymą.
 3. Motyvacinį laišką.
 4. Kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šiame skelbime (pareigybės aprašymo, sprendimo, kito dokumento, kuriuo patvirtinama, kad kandidatas (-ė) turi ne mažesnę kaip reikalaujama darbo patirtį; užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją ir kt.).
 5. Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (https://www.vipa.lt/wp-content/uploads/2022/02/KANDIDATO-SUTIKIMAS-DEL-ASMENS-DUOMENU-TVARKYMO-VN.docx).

Kontaktai ir kandidatavimas

Jei susidomėjote šia pozicija, kviečiame kandidatuoti iki 2022 m. vasario 25 d. imtinai. Kontaktai papildomai informacijai - Aušra Zabielaitė (ausra.zabielaite@hill-international.com, +370 615 87686).

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

MEMBERS OF THE BOARD
SIA SUMMA-F
Kaunas
€ 4958.69
Galiojimo pabaiga: 2022.05.22
Rizikos valdymo projektų vadovas (-ė)
"Swedbank", AB
Vilnius
€ 2250 – 3350
Galiojimo pabaiga: 2022.05.22
STATYBOS VALDYMO VADOVAS
Vilniaus vystymo kompanija
Vilnius
€ 3174 – 3967
Galiojimo pabaiga: 2022.06.10
Change Lead
Danske Bank Lithuania
Vilnius
€ 2480 – 3720
Galiojimo pabaiga: 2022.05.30
PERSONALO IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)
Amston klientas
Vilnius
€ 3000
Galiojimo pabaiga: 2022.06.10
NEKILNOJAMOJO TURTO EKSPLOATACIJOS SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)
Amston klientas
Vilnius
€ 3550 – 5120
Galiojimo pabaiga: 2022.06.10