465
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STATYBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STATYBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STATYBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS
Kauno miesto savivaldybės administracija
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STATYBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STATYBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STATYBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTASKauno miesto savivaldybės administracija

Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
 2. turėti nuo 2 iki 5 metų darbo patirtį statybos srityje;
 3. turėti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotą ypatingo statinio bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatą;
 4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą ir naudojimą;
 5. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, sąmatų skaičiavimo programa ,,Sistela“ ar ,,Astera“;
 6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus.
 7. būti savarankiškas, pareigingas, darbštus, mokėti bendrauti, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Funkcijos

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos yra šios:

 1. vykdyti statybos techninės priežiūros funkcijas nurodytas statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties, įstatymų, kitų teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus;
 2. tikrinti rangovų pateiktus keičiamų statybos darbų kainos nustatymo dokumentus ir raštiškai patvirtinti (vizuojant), kad statybos darbų kaina yra pagrįsta ir atitinka sutarties sąlygas;
 3. tikrinti ir derinti pagal savo kompetenciją statomų, rekonstruojamų statybos objektų atliktų darbų aktus, kontroliuoti lėšų, skirtų objektams finansuoti, panaudojimą;
 4. dalyvauti pagal kompetenciją darbo grupių, komisijų veikloje;
 5. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis;
 6. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Senior Developer Backend
Oslo Digital AS
Lietuva
€ 2000 – 4000
Galiojimo pabaiga: 2022.08.23
Saulės elektrinių techninės priežiūros inžinierius
Modus Group
Lietuva
€ 2100
Galiojimo pabaiga: 2022.08.27
ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS TECHNIKAS (-Ė)
HELLA Lithuania, UAB
Kaunas
€ 2050 – 2200
Galiojimo pabaiga: 2022.08.18
Legal Officer
UAB DappRadar
Vilnius
€ 2000 – 2500
Galiojimo pabaiga: 2022.08.24
SUPPLY CHAIN PLANNER
HELLA Lithuania, UAB
Kaunas
€ 2300 – 2700
Galiojimo pabaiga: 2022.09.02
NETWORK SUPPORT ENGINEER
Peplink Pepwave, UAB
Kaunas
€ 1600 – 2100
Galiojimo pabaiga: 2022.08.26