702
Aikštelių priežiūros vadybininkas
Aikštelių priežiūros vadybininkas
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, UAB
Aikštelių priežiūros vadybininkas

Aikštelių priežiūros vadybininkasPanevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, UAB

Veiklos sritis:

Užtikrinti patikimą visų įmonės didelių gabaritų ir biologiškai skaidžių atliekų aikštelių bei perkrovimo stočių darbą (esančių visame Panevėžio regione).

Specialieji reikalavimai:

Aikštelių priežiūros vadybininkas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – techninį ar socialinių mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
2. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Outlook, MS Excel, Internet Explorer, bendrovėje naudojama atliekų apskaitos, vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos programomis);
3. žinoti Darbo kodekso, atliekų tvarkymo, pakuočių atliekų tvarkymo, viešųjų pirkimų įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių atliekų šalinimo veiklą, nuostatas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
4. išmanyti atliekų tvarkymo sistemos įrenginių eksploatavimo ir priežiūros reikalavimus;
5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles;
6. B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
7. mokėti savarankiškai organizuoti, planuoti savo darbo veiklą;
8. sugebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti argumentuotas išvadas;
9. būti pareigingu, iniciatyviu, sąžiningu, gebėti bendrauti.

Aikštelių priežiūros vadybininkas vykdo šias funkcijas:

1. kontroliuoja bendrovei priklausančių aikštelėse esančių infrastruktūros objektų eksploatavimą;
2. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja didžiųjų atliekų priėmimo, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių ir atliekų perkrovimo stočių veiklą;
3. rengia pavaldžių darbuotojų grafikus, derina kasmetinių atostogų grafikus;
4. sudaro metines ir kitas ataskaitas, renka statistinius duomenis, juos analizuoja ir teikia tiesioginiam vadovui;
5. palaiko gerą psichologinę atmosferą darbo vietoje, mandagiai bendrauja su klientais, paslaugų teikėjais, bendrovės darbuotojais;
6. Vykdo kitus tiesioginio vadovo pavedimus pagal savo kompetenciją.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS Kandidatams į darbuotojus dėl asmens duomenų tvarkymo

Kokiais tikslais ir kuo remdamiesi tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome darbuotojų atrankos tikslu. Asmens duomenys yra tvarkomi remiantis PRATC teisėtu interesu vykdyti darbuotojų atranką, t.y. BDAR 6 str. 1 d. f) punkto pagrindu
Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome ir koks jų gavimo šaltinis?

Vadovaudamiesi aukščiau nurodytais tikslais tvarkome šių kategorijų Jūsų asmens duomenis:
1. Tapatybės duomenys: vardas, pavardė;
2. Kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris;
3. Kompetencijos duomenys: išsilavinimas, patirtis, galimybė vairuoti automobilį, CV (gyvenimo aprašymo) duomenys, diplomų, pažymėjimų, sertifikatų duomenys.

Aukščiau nurodytus asmens duomenis mums pateikiate pats, savo gyvenimo aprašyme (CV).
Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis perduodame:
1. Serverio talpinimo paslaugas teikiančiai įmonei (UAB "Technologinių paslaugų sprendimai")
2. Priežiūros institucijos arba teisėsaugos įstaigos, jei asmens duomenų reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ar rekomendacijas bei gaires.
Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?
Jūsų duomenis saugosime iki vykdomos atrankos (kuriai pateikėte savo gyvenimo aprašymą ar kitus dokumentus) pabaigos.
Kokios Jūsų teisės?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:
• žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą – šią teisę įgyvendiname Jums pateikdami susipažinti aukščiau nurodytą informaciją;
• susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
• reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
• reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų BDAR 17 str. 1 d.;
• apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 str.1 d.;
• nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu.

Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis Mes pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai paštu L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius, el. paštu ada@ada.lt ar kitais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainėje https://vdai.lrv.lt skelbiamais būdais.
Kilus klausimams ar norėdami įgyvendinti savo teises, susisiekite su mumis el. paštu dap@pratc.lt arba atvykite Mūsų buveinės adresu Beržų g. 3, LT-36237, Panevėžys.

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

VERSLO ĮŽVALGŲ ANALITIKAS (-Ė)
MAXIMA
Vilnius
€ 1600 – 2200
Galioja iki: 2022.12.01
Contract Manager (Vilnius, Lithuania)
Smartlynx
Vilnius
€ 2700
Galioja iki: 2022.12.04
Business Analyst (Vilnius, Lithuania)
Smartlynx
Vilnius
€ 1600 – 2000
Galioja iki: 2022.12.04
Senior Java Developer (Product & Technology)
EIS Group Lietuva, UAB
Vilnius
€ 3000 – 6500
Galioja iki: 2022.12.01
UŽSAKYMŲ VALDYMO SPECIALISTAS (TIEKIMO SKYRIUS)
Noriu personalo sprendimų grupė
Kaunas
€ 1380 – 2100
Galioja iki: 2022.12.09
Junior Supply Specialist
GryNumber Health
Vilnius
€ 1100 – 1450
Galioja iki: 2022.12.23