454
Finansininkas ES programų finansų skyriuje
Finansininkas ES programų finansų skyriuje
Finansininkas ES programų finansų skyriuje
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Finansininkas ES programų finansų skyriuje
Finansininkas ES programų finansų skyriuje

Finansininkas ES programų finansų skyriujeLietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Mums reikalingas

Finansininkas, kurio pagrindinė veiklos sritis bus susijusi su Europos Sąjungos fondų lėšų kuravimu.

Būsimos funkcijos

 • planuoja ir kontroliuoja priskirtų projektų finansavimo lėšų panaudojimą, teikia pasiūlymus dėl išlaidų tikslinimo;
 • registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų duomenis;
 • vykdo mokėjimo procedūras;
 • pagal kompetenciją rengia ir teikia prašymus fondo finansinės paramos lėšoms gauti, deklaracijas, mokėjimo prašymus, pažymas bei kitas reikalingas ataskaitas;
 • skaičiuoja Ministerijos ir diplomatinių atstovybių užsienyje darbuotojų, išlaikomų iš ES fondų lėšų, darbo užmokestį, jų gyventojų pajamų bei socialinio draudimo mokesčius; pagal poreikį rengia su tuo susijusias pažymas darbuotojams ir kitoms institucijoms;
 • dalyvauja diplomatinių atstovybių reikalų ir turto perdavimo komisijų darbe;

  Daugiau informacijos apie būsimas funkcijas rasite www.urm.lt puslapyje:
  https://www.urm.lt/default/lt/skelbimai/atrankos-i-laisvas-pareigas-ministerijoje/atranka-i-uzsienio-reikalu-ministerijos-finansu-departamento-europos-sajungos-programu-finansu-skyriaus-finansininko-pareigas

Reikalavimai

1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;
3. mokėti anglų ar rusų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu bei finansų valdymo ir apskaitos sistema Microsoft Dynamics NAV (Navision);
5. būti susipažinusiam su raštvedybos taisyklėmis;
6. išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti jas taikyti praktiškai;
7. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
8. mokėti tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
9. mokėti kaupti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
10. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, diplomatinę tarnybą ir ministerijos veiklą;
11. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
12. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „konfidencialiai“.

Siūlome

 • Įvadinius mokymus naujiems darbuotojams, į darbus įsitraukti padės ne tik priskirtas kuratorius, bet ir visi kolegos;
 • Dinamišką darbą, kurio metu turėsite galimybę įveiklinti turimas žinias ir įgyti naujos patirties;
 • Kvalifikacijos kėlimą.

Dokumentų teikimas

Jei esate savarankiškas, atsakingas, atidus detalėms bei turite šiam darbui reikalingus įgūdžius, kviečiame prisijungti ir iki 2022-10-04 (įskaitytinai) teikti dokumentus tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (skelbimo Nr. 82369): https://portalas.vtd.lt/lt/europos-sajungos-programu-finansu-skyriaus-finansininkas-atlyginimo-koeficientas-nuo-75-iki-91-322;823690.html

Jei kyla papildomų klausimų kreipkitės atranka@urm.lt

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Vyr. finansų analitikas/kontrolierius
Lietuvos draudimas, AB
Vilnius
€ 2500 – 3500
Galioja iki: 2022.12.14
Atsinaujinančių išteklių projektų vadovas (-ė)
People Link, UAB
Vilnius
€ 2500 – 2700
Galioja iki: 2022.12.21
Vyresnysis buhalteris (-ė)
Sun Investment Group
Vilnius
€ 2400 – 3100
Galioja iki: 2022.12.24
GENERAL LEDGER SPECIALIST (Estonian or Lithuanian Speaking)
Cognizant Lietuva
Vilnius
€ 2700 – 2860
Galioja iki: 2022.12.08
Apskaitininkė (-as)
Bonava Lietuva
Vilnius
€ 1800 – 2300
Galioja iki: 2022.12.21
Accountant
Zenitechas, UAB
Vilnius
€ 2600 – 3100
Galioja iki: 2022.12.29