474
Patarėjas (-a) (asmens duomenų apsaugos ir vidaus kontrolės klausimais).
Patarėjas (-a) (asmens duomenų apsaugos ir vidaus kontrolės klausimais).
Amber team, UAB
Patarėjas (-a) (asmens duomenų apsaugos ir vidaus kontrolės klausimais).

Patarėjas (-a) (asmens duomenų apsaugos ir vidaus kontrolės klausimais).Amber team, UAB

Darbo pobūdis

Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“ siekia, kad Vilniaus miestas taptų sveikiausia gyventi vieta Europoje. Mūsų vertybės: pagarba, profesionalumas, sveikata, empatija, bendradarbiavimas, augimas. Biure stengiamės būti inovatyvūs ir dirbame vadovaudamiesi LEAN vadybos principais.
Šiuo metu prie savo energingos komandos kviečia prisijungti Patarėją (asmens duomenų apsaugos ir vidaus kontrolės klausimais).


Mūsų komandoje Tu:
- vykdysi Biuro duomenų apsaugos pareigūno funkcijas;
- rengsi teisės aktų, sutarčių, kitų dokumentų projektus asmens duomenų apsaugos klausimais, teiksi pastabas, pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
- rengsi korupcijos prevencijos programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus, koordinuosi ir kontroliuosi programų, jų įgyvendinimo priemonių planų vykdymą, rengsi jų įvykdymo ataskaitas;
- teiksi pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos Biure ir jos kontrolės, analizuosi užfiksuotus korupcijos pasireiškimo faktus;
- atliksi teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
- kontroliuosi ir prižiūrėsi, kaip viešuosius ir privačius interesus deklaruojantys asmenys Biure laikosi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų;
- atsakysi už mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos politikos parengimą ir priemonių įgyvendinimą Biure.

Reikalavimai

Mes tikimės, kad Tu:
- esi įgijęs (-usi) aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą vienpakopį aukštąjį teisinį išsilavinimą;
- esi įgijęs (-usi) ne mažesnę nei 1 (vienerių) metų darbo patirtį asmens duomenų apsaugos srityje;
- esi susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos Konstitucija, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą; teisės aktais, reglamentuojančiais antikorupcinės aplinkos organizavimą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu;
- išmanai teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
- moki anglų kalbą ( bent B1 lygiu);
- moki naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis;
- gebi sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
- gebi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti rengiant išvadas ir pasiūlymus.

Taip pat mums labai svarbu, kad Tu:

- esi savarankiškas (-a) ir moki dirbti komandoje;
- esi atsakingas (-a) ir nori tobulėti bei mokytis;
- esi komunikabilus (-i) ir nestokoji pozityvumo.

Įmonė siūlo

Mes Tau siūlome:
- galimybę prisidėti planuojant ir kuriant visuomenės sveikatos stiprinimą;
- motyvuojančią atlygio ir kitų priemonių sistemą;
- kursus ir mokymus, padedančius tobulinti profesinius įgūdžius;
- darbą draugiškame kolektyve, kuriame unikalumas yra vertybė.

Mes esame pasiruošę tartis dėl Tavo galimybių atlikti dalį išvardytų funkcijų, dirbant pagal dalį pareigybės krūvio bei nuotoliniu būdu.
Siūlomo darbo užmokesčio dydis, priklausomai nuo profesinės patirties – nuo 1 520,4 iki 2 045,3 Eur (neatskaičius mokesčių). Biure taikomos LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo numatytos galimybės skirti kintamąją darbo užmokesčio dalį ir priemokas.

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Business Reporting Specialist
COWI Lietuva, UAB
Vilnius
€ 2000 – 2800
Galioja iki: 2022.12.30
VILNIAUS REGIONO VADYBININKAS (-Ė)
Hranipex, UAB
Vilnius
€ 2200
Galioja iki: 2022.12.28
Tarptautinių perkraustymų vadybininkas
Europos logistikos projektai, UAB
Vilnius
€ 2500 – 3000
Galioja iki: 2022.12.08
Finansininkas
Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas
Vilnius
€ 2000 – 2380
Galioja iki: 2022.12.08
Product Specialist
Boehringer Ingelheim
Vilnius
€ 3000
Galioja iki: 2022.12.21
Sourcing Specialist Baltics
Boehringer Ingelheim
Vilnius
€ 3000
Galioja iki: 2022.12.14