661
IT sistemų administratorius (-ė)
IT sistemų administratorius (-ė)
IT sistemų administratorius (-ė)
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
IT sistemų administratorius (-ė)
IT sistemų administratorius (-ė)

IT sistemų administratorius (-ė)Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Būsimos funkcijos

1. administruoti, konfigūruoti, prižiūrėti ministerijos duomenų centrų techninę ir programinę įrangą, teikti pasiūlymus jos naujinimui, modernizavimui, rengti instrukcijas ir dokumentaciją;
2. administruoti Windows Active directory sistemas, grupių politikas, centralizuotą programinės įrangos valdymą, Windows 365 išteklių ir paslaugų valdymą, rengia instrukcijas ir dokumentaciją;
3. užtikrinti incidentų valdymo sistemos antro lygio pagalbos linijos funkcionavimą;
4. vykti į tarnybines komandiruotes spręsti problemų, susijusių su tarnybinių stočių, tinklo ir ryšio ir programinės įrangos diegimu, gedimų paieška ir šalinimu bei darbo vietų diegimu ir konfigūravimu;
5. atlikti diplomatinio kurjerio funkcijas, prireikus perveža su informacinėmis technologijomis susijusią įslaptintą informaciją ir techninę įrangą ir kt.

Daugiau informacijos apie būsimas funkcijas rasite www.urm.lt puslapyje: https://www.urm.lt/default/lt/skelbimai/atrankos-i-laisvas-pareigas-ministerijoje/atranka-i-uzsienio-reikalu-ministerijos-informaciniu-technologiju-departamento-informaciniu-sistemu-naudotoju-aptarnavimo-skyriaus-kompiuteriu-sistemu-specialisto-pareigas--1

Reikalavimai

1. turėti matematikos, informatikos arba inžinerijos mokslų studijų krypčių grupių aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2. turėti žinių ir patirties:
2.1. 1+ metų patirtį administruojant Windows server sistemas (Active Directory, DNS, Group policy, SCCM, MS SQL) bei Microsoft 365 paslaugų valdymą;
2.2. administruojant virtualizacijos sprendimus Vware Vsphere;
2.3. atliekant tarnybinių stočių techninės įrangos, tinklo įrangos diegimą ir konfigūravimą.
3. mokėti administruoti kompiuterizuotas darbo vietas;
4. mokėti kaupti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;
5. sugebėti pavestą darbą atlikti savarankiškai, analitiškai įvertinti ir apibrėžti problemas, rasti sprendimus įvairiose situacijose;
6. sugebėti savarankiškai rengti dokumentus (ataskaitas, dokumentacijas, vartotojo vadovus, protokolus, raštus ir kt.);
7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
8. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais kibernetinį saugumą, valstybės informacinių sistemų valdymą;
9. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis ir nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos bei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau – Ministerija) veiklą;
10. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Papildoma informacija apie darbo užmokestį:

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,4 (1520,40 Eur) iki 11 (1991,00 Eur).

Nurodytas pastoviosios dalies (be galimos kintamos dalies) mėnesinis atlyginimas. Konkretus darbo užmokestis priklausys nuo darbo patirties ir kompetencijos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos sprendimu ši pareigybė priskiriama kaip trūkstama Lietuvos Respublikos darbo rinkoje, todėl taikytinas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas iki 100 procentų.

Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, privalo pateikti:

1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
3. gyvenimo aprašymą;
4. anglų kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis) ir raštu (praktinė užduotis).
Dokumentai priimami el. paštu atranka@urm.lt iki 2022 m. lapkričio 30 d. (įskaitytinai).

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

IT Administrator
FL Technics
Vilnius
€ 2450
Galioja iki: 2023.01.31
System Administrator (Client Infrastructure)
Festo, UAB
Kaunas
€ 1700
Galioja iki: 2023.02.20
Turto valdymo ir informacinių technologijų skyriaus vyriausiojo specialisto (-ės)
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Vilnius
€ 1927.76 – 2975.21
Galioja iki: 2023.12.14
IT sistemų analitikas (-ė)
Lietuvos paštas, AB
Vilnius
€ 2400 – 3300
Galioja iki: 2023.02.06
Duomenų tinklų administratorius (-ė)
Blue Bridge grupė
Vilnius
€ 2000 – 3700
Galioja iki: 2023.02.10
Jaunesnysis informacinių sistemų analitikas
Adwisery, UAB
Vilnius
€ 1903 – 2422
Galioja iki: 2023.02.09