1757
Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyresnysis specialistas/-ė
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyresnysis specialistas/-ė
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyresnysis specialistas/-ė
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyresnysis specialistas/-ė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

JEIGU:

 • turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turi 2 metų darbo patirtį žmogiškųjų išteklių valdyme viešajame sektoriuje arba teisėsaugos institucijoje arba 2 metų darbo patirtį žmogiškųjų išteklių valdyme;
 • gerai išmanai teisės aktus, reglamentuojančius teisės aktų rengimą, darbo teisę, valstybės tarnybą, STT veiklos teisinius pagrindus, viešąjį administravimą, darbą su įslaptinta informacija ir kitus teisės aktus, susijusius su pagrindinių funkcijų vykdymu ir mokėti juos taikyti; taip pat išmanai Žmogiškųjų išteklių administravimą;
 • moki anglų kalbą ne žemesniu, kaip B2 lygiu;
 • gerai išmanai dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti lengvąjį automobilį, ir ne mažesnę kaip 2 metų transporto priemonių vairavimo patirtį;
 • atitinki teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“;
 • turi geras bendrines kompiuterio vartotojo žinias ir įgūdžius, moki naudotis taikomąja programine įranga Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), plačiai naudojamomis interneto naršyklėmis bei elektroninio pašto programine įranga ir gebi efektyviai naudotis interneto ištekliais darbinėms funkcijoms atlikti;
 • turi gerų bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžių, esi sąžiningas/-a;
 • esi pasirengęs/-usi būti lojaliu/-i STT, iniciatyviu/-i, nekonfliktišku/-a, tolerantišku/-a;
 • esi nepriekaištingos reputacijos;
 • atitinki sveikatos būklės reikalavimus.

KO STT TIKISI IŠ TAVĘS?

 • kad dalyvausi asmenų, pareiškusių norą tarnauti STT, atrankos procedūrose;
 • kad dalyvausi naujo į tarnybą (darbą) priimto STT darbuotojo įvadinio mokymo- adaptacijos procese, įgyvendindamas personalo adaptavimą ir integravimą;
 • kad analizuosi žmogiškųjų išteklių poreikius;;
 • kad ieškosi būdų ir alternatyvų naujoms ir esamoms atrankos procedūroms gerinti;
 • kad aktyviai įsitrauksi į darbdavio įvaizdžio iniciatyvas, atstovausi STT karjeros dienų
  ir kitokio pobūdžio renginiuose;
 • kad organizuosi aukštųjų mokyklų studentų praktiką STT;
 • kad dalyvausi fromuojant STT organizacinę kultūrą (vidiniai renginiai ir kitos iniciatyvos);
 • kad domėsiesi naujovėmis ir siūlysi jas pritaikyti vykdant savo funkcijas.

STT PAREIGŪNAS:

 • organizuoja kandidatų atrankas į STT;  
 • komunikuoja ir bendradarbiauja su kandidatais telefonu ir el. paštu;
 • ruošią medžiagą Atrankos į STT pareigūnų pareigas komisijos darbui bei protokoluoja komisijos posėdžius;
 • rengia bendradarbiavimo susitarimų projektus tarp STT ir aukštųjų mokyklų dėl studentų praktikos atlikimo ir organizuoja praktiką atliekančių studentų pasiskirstymą STT struktūriniuose padaliniuose, tvarko jų apskaitą, rengia įsakymų ir (ar) potvarkių projektus dėl praktikos atlikimo, prireikus teikia duomenis apie studentų praktikos atlikimą STT;
 • rengia teisės aktus susijusius su vykdomomis funkcijomis;
 • tvarko pareigūnų, darbuotojų asmens bylas, ruošia asmens bylas perdavimui į archyvą;
 • tvarko ir perduoda į archyvą pagal dokumentacijos planą Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriui priskirtas bylas bei valstybės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas.
 • dalyvauja veiklose, renginiuose, projektuose ir kitose iniciatyvose, kurios susijusios su Žmogiškųjų išteklių valdymu.

STT SIŪLO:

 • galimybę tobulėti tiek kartu su kolegomis, tiek dalyvaujant kvalifikacijos kėlime Lietuvoje ir užsienyje;
 • darbą nedidelėje draugiškoje komandoje;
 • galimybę prisidėti prie STT kovos su korupcija;
 • konkurencingą ir stabilų atlygį už darbą valstybės tarnyboje ir socialines garantijas.

TAU PATINKA DIRBTI KOMANDOJE IR ESI PASIRENGĘS IŠŠŪKIAMS?

Siųsk savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką su prierašu „ŽIVS vyresnysis specialistas/-ė“ el. paštu karjera@stt.lt iki 2023 m. vasario 12 d.*

*Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Mėnesinis bruto atlyginimasBruto/mėn.  € 2300 - 2420

Papildoma informacija: Papildomai priedas už ištarnautus metus Lietuvos valstybei.

Vietovė

  Vilnius, Vilniaus apskritis, Lietuva
  Jakšto g. 6

Laikas

 • Visa darbo diena

Įgūdžiai

 MS Excel MS Teams WordPerfect

Kalbos

 •  Anglų
Kontaktinis asmuo
Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius
8 706 63 297

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) – pagrindinė kovos su korupcija institucija Lietuvoje, veikianti nuo 1997 metų, atskaitinga Prezidentui ir Seimui. STT veikla apima keturias kryptis – korupcinių nusikaltimų tyrimą, korupcijos prevenciją, analitinę antikorupcinę žvalgybą ir visuomenės antikorupcinį švietimą. STT taip pat vykdo Lietuvai svarbios Nacionalinės kovos su korupcija programos įgyvendinimo kontrolę.

STT misija – mažinti korupciją, keliančią grėsmę žmogaus teisėms ir laisvėms, teisinės valstybės principams, ekonomikos plėtrai.

STT vizija – turinti didelį visuomenės pasitikėjimą valstybės teisėsaugos įstaiga, veiksmingai atskleidžianti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kryptingai vykdanti korupcijos prevenciją, antikorupcinį visuomenės švietimą ir informavimą.

Lietuvoje veikia penkios Specialiųjų tyrimų tarnybos teritorinės valdybos (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose), kurios yra atsakingos už veiklą visuose šalies regionuose, ir į jas gali kreiptis kiekvienas asmuo su pranešimu apie korupciją.Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Apskaitos specialistė (-as)
Integre Trans, UAB
Vilnius
€ 1382 – 2455
Galioja iki: 2023.06.17
Human Resource Specialist
Heston Airlines, UAB
Vilnius
€ 1850
Galioja iki: 2023.06.28
Biuro administratorius (-ė)
Smart HR - Personalo atrankų partneriai
Vilnius
€ 1700 – 2100
Galioja iki: 2023.06.15
Personalo specialistas (-ė)
Delano, UAB
Vilnius
€ 1736 – 2279
Galioja iki: 2023.06.16
Office Manager
Orivas
Vilnius
€ 2500
Galioja iki: 2023.07.05
Autošaltkalvio pagalbinis darbuotojas
VRD Baltic, UAB
Kaunas
€ 1300 – 1600
Galioja iki: 2023.06.15