773
Pakaitinis diplomatas Rytų kaimynystės politikos departamente
Pakaitinis diplomatas Rytų kaimynystės politikos departamente
Pakaitinis diplomatas Rytų kaimynystės politikos departamente
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Pakaitinis diplomatas Rytų kaimynystės politikos departamente
Pakaitinis diplomatas Rytų kaimynystės politikos departamente

Pakaitinis diplomatas Rytų kaimynystės politikos departamenteLietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Vykdoma atranka į

laikinai negalinčio eiti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Rytų kaimynystės politikos departamento Rytų Europos šalių skyriaus pirmojo sekretoriaus pareigas.
Sudaroma terminuota diplomato tarnybos sutartis.
Preigybės paskirtis:
Rytų kaimynystės politikos departamento Rytų Europos šalių skyriaus pirmojo sekretoriaus pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos vyriausybės užsienio politiką, palaikyti Lietuvos Respublikos santykius su užsienio valstybėmis bei teikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos tarpvalstybinių santykių su užsienio valstybėmis plėtros.

Šias pareigas einantis diplomatas vykdo šias funkcijas:

1. stebi Lietuvos Respublikos santykių su Moldovos Respublika būklę;
2. renka, apibendrina ir analizuoja informaciją, taip pat rengia išvadas bei pažymas apie šios valstybės vidaus politinę, ekonominę ir socialinę padėtį, vykdomą vidaus ir užsienio politiką, santykius su Europos Sąjunga, teikia informacinę ir analitinę medžiagą ministerijos vadovybei;
3. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui ir departamento direktoriui dėl Lietuvos Respublikos santykių su Moldovos Respublika;
4. rengia dokumentų bei kalbų projektus priskirtais veiklos klausimais;
5. palaiko nuolatinius ryšius su Lietuvos Respublikos ambasada Moldovos Respublikoje;
6. prisideda prie Moldovos Respublikos vadovų ir kitų aukštų pareigūnų vizitų ir derybų politinės dalies rengimo, padeda oficialių susitikimų metu;
7.organizuoja ir dalyvauja susitikimuose su kuruojamos valstybės diplomatais, ekspertais, delegacijomis, įvairių institucijų atstovais dvišalių santykių klausimais;
8. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis Moldovos Respublikoje;
9. vykdo kitus su skyriaus kompetencija susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir departamento direktoriaus tarnybinius pavedimus.

Reikalavimai pretendentui:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2. mokėti dvi užsienio kalbas, iš kurių anglų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, kitą užsienio kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
4.būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ministerijos veiklą, valstybės tarnybą ir diplomatinę tarnybą;
5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

Pretendentai turi atsiųsti šiuos dokumentus el. paštu atranka@urm.lt:

1. laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. gyvenimo aprašymą Europass formatu;
3. užpildytą Asmens, pretenduojančio į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą, atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją;
4. asmens tapatybę, Lietuvos Respublikos pilietybę ir amžių patvirtinančio dokumento kopiją;
5. aukštąjį universitetinį išsilavinimą liudijančio dokumento kopiją;
6. užsienio kalbų mokėjimo lygį patvirtinančių dokumentų kopijas (kalbos mokėjimas turi būti patikrintas vadovaujantis Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447);
7. kitų dokumentų, liudijančių, kad asmuo atitinka specialiuosius reikalavimus ar turi pageidautinų privalumų, kopijas.


Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba.
Dokumentai priimami iki 2023 m. vasario 5 d. (įskaitytinai). Pretendentų atrankos būdas: užduotis raštu ir pokalbis. Išsamesnė informacija teikiama el. paštu atranka@urm.lt.

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

NUOMOS PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė)
Emplonet, UAB
Vilnius
€ 2800 – 3636
Galioja iki: 2023.03.27
Sankcijų vertinimo grupės vadovas (-ė) (pirmoje gynybos linijoje)
Šiaulių bankas, AB
Vilnius
€ 2570 – 4000
Galioja iki: 2023.03.28
PARDAVIMŲ VADYBININKAS (-Ė)
Implantpro, UAB
Vilnius
€ 2000 – 3000
Galioja iki: 2023.03.27
Futbolo klubo „Vilnius“ prezidentas (-ė)
Verslo investicijos personalui, UAB
Vilnius
€ 3000
Galioja iki: 2023.04.13
KARINĖS PRODUKCIJOS PARDAVIMŲ VADYBININKAS (-Ė)
Mokslinis-techninis susivienijimas „NOVATEX“ UAB
Vilnius
€ 2100 – 2450
Galioja iki: 2023.04.08
Komunikacijos ir rinkodaros specialistas/-ė
PRIMUM ESSE klientas
Vilnius
€ 1300 – 1900
Galioja iki: 2023.04.05