902
Pakaitinis diplomatas Rytų kaimynystės politikos departamente
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Pakaitinis diplomatas Rytų kaimynystės politikos departamente
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Pakaitinis diplomatas Rytų kaimynystės politikos departamente
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Pakaitinis diplomatas Rytų kaimynystės politikos departamenteLietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Vykdoma atranka į

laikinai negalinčio eiti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Rytų kaimynystės politikos departamento Rytų Europos šalių skyriaus pirmojo sekretoriaus pareigas.
Sudaroma terminuota diplomato tarnybos sutartis.
Preigybės paskirtis:
Rytų kaimynystės politikos departamento Rytų Europos šalių skyriaus pirmojo sekretoriaus pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos vyriausybės užsienio politiką, palaikyti Lietuvos Respublikos santykius su užsienio valstybėmis bei teikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos tarpvalstybinių santykių su užsienio valstybėmis plėtros.

Šias pareigas einantis diplomatas vykdo šias funkcijas:

1. stebi Lietuvos Respublikos santykių su Moldovos Respublika būklę;
2. renka, apibendrina ir analizuoja informaciją, taip pat rengia išvadas bei pažymas apie šios valstybės vidaus politinę, ekonominę ir socialinę padėtį, vykdomą vidaus ir užsienio politiką, santykius su Europos Sąjunga, teikia informacinę ir analitinę medžiagą ministerijos vadovybei;
3. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui ir departamento direktoriui dėl Lietuvos Respublikos santykių su Moldovos Respublika;
4. rengia dokumentų bei kalbų projektus priskirtais veiklos klausimais;
5. palaiko nuolatinius ryšius su Lietuvos Respublikos ambasada Moldovos Respublikoje;
6. prisideda prie Moldovos Respublikos vadovų ir kitų aukštų pareigūnų vizitų ir derybų politinės dalies rengimo, padeda oficialių susitikimų metu;
7.organizuoja ir dalyvauja susitikimuose su kuruojamos valstybės diplomatais, ekspertais, delegacijomis, įvairių institucijų atstovais dvišalių santykių klausimais;
8. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis Moldovos Respublikoje;
9. vykdo kitus su skyriaus kompetencija susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir departamento direktoriaus tarnybinius pavedimus.

Reikalavimai pretendentui:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2. mokėti dvi užsienio kalbas, iš kurių anglų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, kitą užsienio kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
4.būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ministerijos veiklą, valstybės tarnybą ir diplomatinę tarnybą;
5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

Pretendentai turi atsiųsti šiuos dokumentus el. paštu atranka@urm.lt:

1. laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. gyvenimo aprašymą Europass formatu;
3. užpildytą Asmens, pretenduojančio į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą, atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją;
4. asmens tapatybę, Lietuvos Respublikos pilietybę ir amžių patvirtinančio dokumento kopiją;
5. aukštąjį universitetinį išsilavinimą liudijančio dokumento kopiją;
6. užsienio kalbų mokėjimo lygį patvirtinančių dokumentų kopijas (kalbos mokėjimas turi būti patikrintas vadovaujantis Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447);
7. kitų dokumentų, liudijančių, kad asmuo atitinka specialiuosius reikalavimus ar turi pageidautinų privalumų, kopijas.


Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba.
Dokumentai priimami iki 2023 m. vasario 5 d. (įskaitytinai). Pretendentų atrankos būdas: užduotis raštu ir pokalbis. Išsamesnė informacija teikiama el. paštu atranka@urm.lt.

Mėnesinis bruto atlyginimasBruto/mėn.  € 2008.8 - 3031.8

Papildoma informacija: Pareiginės algos koeficientas nuo 9,0 iki 14,5 (nustatomas atsižvelgiant į tarnybinės veiklos pobūdį, sudėtingumą, kompetenciją ir darbo užsienio ir (ar) Europos Sąjungos politikos srityje patirtį), priedo už rangą koeficientas 1,8.

Vietovė

    Vilnius, Vilniaus apskritis, Lietuva
    J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01108 Vilnius

Laikas

  • Terminuota sutartis
  • Visa darbo diena

Kalbos

  •  Anglų
Kontaktinis asmuo
Evelina Kutraitė
+370 706 5 2807

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija yra Lietuvos Respublikos valstybinė įstaiga, kuri formuoja užsienio reikalų ir saugumo politiką, užtikrina Lietuvos Respublikos piliečių ir juridinių asmenų teisių ir interesų apsaugą užsienyje, planuoja Lietuvos diasporos politiką, organizuoja, koordinuoja ir prižiūri šių tikslų įgyvendinimą.
Daugiau nei 1000 žmonių ministerijos komandą sudaro diplomatai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, o veikla vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Užsienio reikalų ministerijos kasdienius darbo procesus įgyvendina 22 padaliniai, užsienio šalyse intensyviai dirba 63 diplomatinės atstovybės.


Įmonės tinklalapishttp://www.urm.lt

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Apskaitos ir mokesčių vadovas/-ė
CONSTRO, UAB
Klaipėda
€ 4500
Galioja iki: 2023.06.17
KLIENTŲ APTARNAVIMO VADYBININKAS (-Ė) NVS RINKAI
FL Agency, UAB
Klaipėda
€ 1500 – 3000
Galioja iki: 2023.06.23
Turto valdymo ir informacinių technologijų skyriaus vyriausiojo specialisto (-ės)
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Vilnius
€ 1927.76 – 2975.21
Galioja iki: 2023.12.14
Teisininkas (-ė)
ETB Legal, advokatų profesinė bendrija
Klaipėda

Galioja iki: 2023.06.17
Pardavimo vadybininkas (-ė)
FL Agency, UAB
Klaipėda
€ 2000 – 4000
Galioja iki: 2023.06.15
Factory Manager
Smart HR - Personalo atrankų partneriai
Klaipėda
€ 7000
Galioja iki: 2023.06.23