815
Viešųjų pirkimų specialistas (-ė)
Europos socialinio fondo agentūra
Viešųjų pirkimų specialistas (-ė)
Europos socialinio fondo agentūra
Viešųjų pirkimų specialistas (-ė)
Europos socialinio fondo agentūra

Viešųjų pirkimų specialistas (-ė)Europos socialinio fondo agentūra

MES JUMS PATIKĖSIME:

 • organizuoti ir vykdyti prekių, paslaugų, darbų viešuosius pirkimus ir supaprastintus pirkimus Lietuvoje ir užsienyje vykdomiems projektams, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais galiojančiais teisės aktais:
  • rengti pirkimų dokumentus, organizuoti rinkos konsultacijų procesą;
  • skelbti pirkimus/ siųsti kvietimus tiekėjams/ vykdyti pirkimus CVP IS/ per CPO;
  • užtikrinti pirkimo komisijų darbą, protokoluoti pirkimo komisijų posėdžiuose;
  • apibendrinti viešojo pirkimo komisijos narių pasiūlymus rengiamiems konkurso dokumentams;
  • nagrinėti ir vertinti tiekėjų pasiūlymus bei pretenzijas;
  • palaikyti ryšį su tiekėjais, informuoti pirkimo komisijos narius ir pirmininką apie iš tiekėjų gautus raštus;
  • informuoti tiekėjus apie komisijos priimamus sprendimus;
  • pildyti pirkimo procedūrų/ įvykdytos ir/ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitas;
  • rengti ir derinti pirkimo sutartis;
  • pirkimo sutartis ir/ ar sutarčių pakeitimus, ir /ar pasiūlymus skelbti CVP IS;
 • užtikrinti su pirkimais susijusių dokumentų rengimą ir pateikimą Agentūros Dokumentų valdymo sistemoje ir Ecocost sistemoje;
 • dalyvauti rengiant pirkimų dokumentų technines specifikacijas, atlikti rinkos tyrimus, siekiant nustatyti galimus tiekėjus ir (arba) nustatyti rinkos kainas;

MES TIKIMĖS, KAD JŪS:

 • turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą (privalumas – išsilavinimas teisinėje srityje);
 • gerai mokate valstybinę kalbą (raštu ir žodžiu) bei mokate anglų k. ne žemesniu nei B2 lygiu;
 • esate susipažinę su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, ES teisės aktais reglamentuojančiais viešuosius pirkimus;
 • turite ne mažesnę kaip trijų metų patirtį vykdant tarptautinius ir supaprastintus viešuosius pirkimus;
 • turite galiojantį Viešųjų pirkimų tarnybos išduotą pirkimų specialisto pažymėjimą;
 • mokate analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 • sugebate savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbo veiklą, numatyti problemas ir galimus jų sprendimo būdus, orientuotis į rezultatą;
 • turite komandinio darbo įgūdžių;
 • turite gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;
 • mokate dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS);
 • žinote bendrąsias raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstot mintis raštu ir žodžiu.

JŪSŲ LAUKIA:

 • įdomus ir atsakingas darbas;
 • nuotolinio darbo galimybė;
 • neformali, draugiška, pasitikėjimu grįsta darbo atmosfera;
 • siūlomas darbo užmokestis 1894-3518Eur (Bruto), atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Jei susidomėjote, iki 2023 m. kovo 31 d. 17.00 val. (t. y. per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo) pateikite savo kandidatūrą paspaudę mygtuką dešinėje „Kandidatuoti“ arba apsilankę Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (https://portalas.vtd.lt/lt/pirkimu-ir-projektu-vykdymo-skyriaus-viesuju-pirkimu-specialistas-322;867370.html). Kandidatuojant reikia pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
4. Užpildytą pretendento anketą.
5. Papildomą kompetenciją įrodančių dokumentų kopiją t.y. Viešųjų pirkimų tarnybos išduoto pirkimų specialisto pažymėjimo kopiją.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Personalo skyriaus personalo specialistę Eimantę Sebestijonę, tel. 8 618 34848, el. p. eimante.sebestijone@esf.lt

Mėnesinis bruto atlyginimasBruto/mėn.  € 1894 - 3518

Vietovė

  Vilnius, Vilniaus apskritis, Lietuva
  M. Katkaus g. 44, Vilnius
 • Nuotolinio darbo galimybė

Laikas

 • Visa darbo diena

Kalbos

 •  Anglų
 •  Lietuvių
Kontaktinis asmuo
Eimantė Sebestijonė
+37061834848

Esame organizacija, siekianti, kad Europos Sąjungos investicijos, skirtos Lietuvos žmonėms, būtų prasmingai ir tinkamai panaudotos. Jau antrą dešimtmetį aktyviai prisidedame prie savo šalies raidos ir augimo. Šiandien mūsų kolektyve dirba beveik 200 kompetentingų specialistų, kurie sukaupė vertingos patirties bagažą.


Įmonės tinklalapishttp://www.esf.lt

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Viešųjų pirkimų projektų vadovas (-ė)
Lietuvos paštas, AB
Vilnius
€ 2200 – 2600
Galioja iki: 2023.06.01
Viešųjų pirkimų projektų vadovas (-ė)
LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA, VšĮ
Lietuva
€ 2500 – 3300
Galioja iki: 2023.06.03
Dviejų pirkimų specialistų (-ių)
AB Lietuvos automobilių kelių direkcija
Vilnius
€ 1864 – 2796
Galioja iki: 2023.06.01
Viešųjų pirkimų projektų vadovas (-ė)
Lietuvos geležinkeliai, AB
Vilnius
€ 1930 – 2890
Galioja iki: 2023.06.10
HR Services Specialist
Danske Bank Lithuania
Vilnius
€ 1480 – 2220
Galioja iki: 2023.06.02
Viešųjų pirkimų specialistas (-ė)
Karoliniškių poliklinika VŠĮ
Vilnius
€ 2202
Galioja iki: 2023.05.28