2168
PROGRAMŲ KOORDINATORIUS (-Ė)
Lietuvos mokslo taryba
PROGRAMŲ KOORDINATORIUS (-Ė)
Lietuvos mokslo taryba
PROGRAMŲ KOORDINATORIUS (-Ė)
Lietuvos mokslo taryba

PROGRAMŲ KOORDINATORIUS (-Ė)Lietuvos mokslo taryba

Mielai priimtume PROGRAMŲ KOORDINATORIŲ (-Ę) dirbti Mokslo ir verslo bendradarbiavimo skyriuje

Tavo funkcijos ir atsakomybės bus: 

 • Administruoti pavestas Tarybos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ar (ir) inovacijų programas ir (ar) finansavimo priemones;
 • Pagal kompetenciją teikti siūlymus administruojamų programų ir (ar) finansavimo priemonių įgyvendinimo klausimais;
 • Rengti statistinę informaciją, vykdyti jos analizę kuruojamos veiklos srityje;
 • Pagal kompetenciją bendradarbiauti su kitomis administruojančiomis institucijomis ir kitais subjektais administruojamų programų ir (ar) finansavimo priemonių klausimais;
 • Pagal kompetenciją inicijuoti ir organizuoti konferencijas, seminarus, informacines dienas, mokymus ir kitus renginius informacijai skleisti bei konsultuoti administruojamų programų ir (ar) finansavimo priemonių tematika, apibendrinti turimą informaciją ir rengti medžiagą publikacijoms, rengti informaciją apie administruojamas programas ir (ar) finansavimo priemones įstaigos tinklalapiui;
 • Pagal kompetenciją teikti siūlymus teisės aktų projektams bei kitiems dokumentams skyriaus veiklos klausimais;
 • Pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje.

Mums svarbu, kad Tu:

 • turėtum aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (ne žemesnį nei magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • išmanytum Tarybos nuostatus, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų sistemą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su Tarybos veikla, būtum susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės pagalba, mokslinius tyrimus, inovacijų plėtrą, asmens duomenų apsaugą, informacijos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų bei dokumentų rengimo taisyklėmis; 
 • turėtum mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ar (ir) inovacijų projektų vykdymo ar (ir) mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ar (ir) inovacijų programų (priemonių) administravimo patirties;
 • gebėtum savarankiškai planuoti, organizuoti darbą, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
  mokėtum dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėtum anglų kalbą pažengusio vartotojo (B2) lygiu.

Mes siūlome:

• atlyginimą 1450 – 1750 eur (į rankas);
• galimybę užsidirbti daugiau papildomai dirbant projektuose;
• metinio skatinimo priemones;
• galimybę pačiam nuspręsti kiek laiko dirbti kontaktiniu – kiek nuotoliniu būdu;
• lankstų požiūrį į darbo ir šeiminių įsipareigojimų derinimą;
• profesionalius ir visada padėti pasirengusius kolegas.


Lauksim Tavęs mūsų komandoje!

Mėnesinis bruto atlyginimasBruto/mėn.  € 2400 - 2900

Vietovė

  Vilnius, Vilniaus apskritis, Lietuva
  Gedimino pr. 3, Vilnius
 • Nuotolinio darbo galimybė

Laikas

 • Visa darbo diena

Kalbos

 •  Anglų
Kontaktinis asmuo
Aurelija Lygnugarytė
8 676 16715

Lietuvos mokslo taryba (LMT) yra mokslo ir studijų politiką įgyvendinanti institucija, kuri atlieka ekspertinę ir patariamąją funkciją Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei studijų ir eksperimentinės plėtros klausimais.

LMT misija – aktyviai dalyvauti formuojant mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų politiką ir, taikant organizacines bei finansines mokslinių tyrimų konkursinio finansavimo priemones, siekti, kad Lietuvos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų sistema būtų efektyvi ir atitiktų Lietuvos visuomenės lūkesčius bei globalius iššūkius.

Svarbiausias LMT tikslas – didinti mokslo vertingumą, efektyvumą ir paveikumą. Jo siekiama plėtojant veiklą šiomis pagrindinėmis kryptimis:

 • siekti efektyvesnio mokslo finansavimo,
 • ugdyti Lietuvos mokslininkų bendruomenę,
 • įgyvendinti atvirojo mokslo veiklos principus.

Įgyvendindama Lietuvos mokslo politiką, LMT:

 • vykdo ekspertinę veiklą,
 • atlieka mokslinės veiklos vertinimą,
 • administruoja reikšmingiausias Lietuvos mokslo plėtrai programas,
 • atstovauja Lietuvos interesams mokslo ir eksperimentinės plėtros klausimais Europos
 • Sąjungos šalių narių darbo grupėse bei daugelio tarptautinių organizacijų veikloje,
 • įgyvendina mokslo programinį konkursinį finansavimą.

LMT veikla ir struktūra yra įtvirtinta Lietuvos mokslo ir studijų įstatyme. Nuostatus tvirtina ir jos savininko teises bei pareigas įgyvendina Vyriausybė. LMT yra atskaitinga Vyriausybei.

LMT sudaro valdyba, pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, trys ekspertų komitetai – Humanitarinių ir socialinių mokslų ekspertų komitetas, Gamtos ir technikos mokslų ekspertų komitetas, Mokslo ir studijų politikos ekspertų komitetas (formuojamas) – ir administracija.


Įmonės tinklalapishttp://www.lmt.lt

Daugiau jūsų paiešką atitinkančių rezultatų:

Komunikacijos skyriaus vyresnysis komunikacijos specialistas
VĮ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ
Vilnius
€ 2200 – 2700
Galioja iki: 2023.10.21
Marketing Specialist
TestDevLab SIA
Vilnius
€ 1900 – 3500
Galioja iki: 2023.10.07
Pardavimų vadybininkas(-ė)
TANGO REKLAMA
Vilnius
€ 840 – 6000
Galioja iki: 2023.09.30
Ekspedicijos vadybininkas (-Ė)
Skaineda Logistics, UAB
Vilnius
€ 1000 – 3500
Galioja iki: 2023.10.12
Customer service specialist
Autoselect LT, UAB
Vilnius
€ 1300
Galioja iki: 2023.10.20
Analitikas (-ė)
Emplonet, UAB
Vilnius
€ 2400 – 2700
Galioja iki: 2023.10.08